Światowa Firma

TOP 10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu

Polski eksport ma znaczący wpływ na wzrost PKB, a jego udział zwiększył się z 19 proc w roku 2001 do ponad 40 proc. w trzecim kwartale 2014 r. – powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji TOP 10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu. Spotkanie zorganizowane przez dziennik Rzeczpospolita odbyło się 15 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Podsekretarz stanu w MG nawiązała do instrumentów wsparcia udzielanym w kraju polskim firmom przez Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). – Funkcjonują one blisko przedsiębiorcy zapewniając informację o rynkach zagranicznych i pomagają eksporterom w realizacji inwestycji za granicą – wyjaśniła.

Wiceminister przypomniała także, że dla branż najbardziej dotkniętych sytuacją związaną z uwarunkowaniami w handlu z Rosją i Ukrainą, przygotowano nowy program pt. „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. – Zakłada on m.in. działania promocyjne na rynkach jedenastu wytypowanych państw. Wśród nich są Azerbejdżan, Indie, Indonezja, Mongolia, Malezja, Turkmenistan, Wietnam i kraje bałkańskie – dodała.

źródło: www.mg.gov.pl