Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży leśnictwo według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 26 przedsiębiorstw branży leśnictwo, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 20 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Polplant Sp. z o.o.,  Nepcon Sp. z o.o. i  Euren Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 26 takich przedsiębiorstw  w branży leśnictwo  (PKD_2007 o numerach od 0210Z do 0240Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 26 przedsiębiorstw branży leśnictwo, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 20 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Polplant Sp. z o.o.,  Nepcon Sp. z o.o. i  Euren Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży leśnictwo według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Polplant Sp. z o.o. Średzina 1213 4387 262
2 Nepcon Sp. z o.o. Kraków 1856 6236 236
3 Euren Sp. z o.o. Będzin 545 1755 222
4 Zakład Usług Leśnych Pinus Sp. z o.o. Augustów 185 537 191
5 Przedsiębiorstwo Usług Leśnych West Ignaciuk i Ostaszewski S.J. Giżycko 2932 7467 155
6 Dyduch C Sp. z o.o. Kraków 652 1558 139
7 Higer Sp. z o.o. Radom 202 431 113
8 Zakład Usług Leśnych Wisła S.J. Raszka Iwona Pilch Jan Wisła 987 1907 93
9 Przeds. Usług Leśnych Lastech Sp. z o.o. Obrzycko 858 1576 84
10 NEROPO Sp. z o.o. Studzieniec 16037 27702 73
11 Pewag Polska Sp. z o.o. Buczkowice 10911 18697 71
12 Zakład Usług Leśnych S.J. Szczytno 4782 7590 59
13 PPH Atlas Sp. z o.o. Ziębice 1123 1637 46
14 ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY & KOŹMIŃSKI S.J. Szczytno 4265 5971 40
15 Timber Service Sp. z o.o. Przodkowo 138 171 24
16 Orfo Sp. z o.o. Będzinko 7406 8962 21
17 DENDRONA Sp. z o.o. Pęcice 331 392 18
18 Drewkom Jerzy i Urszula Gwóźdź S.J. Karłów 3621 4272 18
19 Zakład Usług Komunalnych-Twaróg Sp. z o.o. Tworóg 8509 9640 13
20 Jpm Global Oziewicz Stobiński Wodzyński S.J. Dąbrowa Górnicza 16010 17787 11
Pozostałe firmy branży leśnictwo
21 SILVAPOL S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa Pępowo 1425 1312 -8
22 Hempol Sp. z o.o. Poznań 958 782 -18
23 Grupa Doradczo-Inwestycyjna Konsultant Sp. z o.o. Gdańsk 3418 2701 -21
24 Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE Warszawa 8314511 6514177 -22
25 Drewco Sp. z o.o. Chojna 2075 1461 -30
26 Profesjonalne Maszyny Leśne Sprzedaż i Serwis Sp. z o.o. Warszawa 5059 1705 -66

Źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.