Spada udział Europejczyków w światowej populacji i globalnym PKB

Zmiany demograficzne mogą wpłynąć na pozycję Europy na świecie; udział Europejczyków w światowej populacji i PKB będzie spadał – wynika z raportu Komisji Europejskiej, zaprezentowanego 1 lipca 2020 r.  w Brukseli.

Jak wynika z raportu KE, w 1960 r. populacja obecnej UE-27 stanowiła około 12 proc. ludności świata, obecnie jest to ok. 6 proc., natomiast do 2070 r. w Europie będzie mieszkać nieco mniej niż 4 proc. światowej populacji. W tym samym czasie udział Afryki w ludności globu wzrośnie z 9 proc. do 32 proc.

Wyzwania demograficzne często znacznie się różnią w poszczególnych regionach tego samego kraju UE. Jak zaznaczono w raporcie Komisji, 31 mln ludzi, czyli 7 proc. populacji Unii, żyje w regionie, który stoi przed podwójnym wyzwaniem, jakim jest szybki spadek liczby ludności i niski PKB na mieszkańca.

Wiele z tych regionów znajduje się w krajach bałtyckich, Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech, w Portugalii i Rumunii. W tej sytuacji są też niektóre regiony w Grecji i Hiszpanii, a także kilka regionów we wschodnich Niemczech, Francji i Polsce.

Prognozy KE pokazują ponadto, że Europa się starzeje – do 2070 roku 30,3 proc. populacji w UE będzie miało ponad 65 lat (w porównaniu z 20,3 proc. w 2019 r.), a 13,2 proc. będzie w wieku powyżej 80 lat (w porównaniu z 5,8 proc. w 2019 r.).

W raporcie zwrócono uwagę, że przy zmniejszającej się populacji w wieku produkcyjnym istnieje ryzyko, że utrzyma się, a nawet przyspieszy tendencja spadku udziału Europy w światowym PKB. W 2004 r. unijna gospodarka stanowiła 18,3 proc. globalnego PKB, a w 2018 r. wskaźnik ten spadł do 14,3 proc.

źródło: Bankier.pl