Sowelo Consulting sp. z o.o. sp. k. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Światowa Firma Worldwide Company 2021

Sowelo Consulting sp. z o.o. sp. k. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021, IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 54 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 58,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 43,2 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Spółka eksportowała w 2020 r. do 3 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Worldwide Company 2021.

To firma headhuntingowa. Jej głównym zadaniem jest znalezienie i zatrudnienie kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają personalne wymagania klienta. Osiąga sukcesy w znalezieniu najlepszych kandydatów w danej branży dzięki stosowaniu metody direct search, bogatej bazie kontaktów oraz poleceniom z rynku. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, jest zespołem dopasowującym się do kultury organizacyjnej klienta.

Modele współpracy są przygotowane specjalnie dla firm, których wymagania odnośnie poziomu zatrudniania są w przedziale od 10-200 pozycji rocznie. Przygotowane usługi dotyczące procesów zatrudniania są elastyczne, przyjazne klientowi i efektywne kosztowo. Usługi Sowelo Consulting są dostarczane przez doświadczony zespół specjalistów, funkcjonujący na rynku od 2007 roku.

Dlaczego warto współpracować Sowelo Consulting?

  • Dostarcza bezpłatnie usługi due diligence oraz diagnozowanie procesów dla potencjalnych klientów.
  • Przygotowuje ogólną strategię rekrutacyjną.
  • Wdraża modele zdobywania kandydatów w projektach jej zleconych jak, również modele oceny kandydatów.
  • Wdraża systemy zarządzania bazą danych kandydatów (ATS).
  • Dostarcza usługę sprawdzania umiejętności kandydatów oraz składania ofert kandydatom.
  • Doradza firmom w zakresie ogólnej optymalizacji procesów rekrutacji.
  • Doradza firmom w zakresie organizacji akt pracowniczych oraz obowiązujących przepisów Prawa Pracy
  • Wspiera pozycjonowanie marki pracodawcy

Od 2017 roku Sowelo Consulting jest partnerem InHunt Group, największej fińskiej firmy headhuntingowej, która stworzyła swoją własną, międzynarodową sieć firm headhunterskich InHunt World. InHunt World International Headhunting Network zrzesza najlepsze agencje rekrutacyjne z ponad 30 państw, które oferują swoje usługi w zakresie rekrutacji specjalistów oraz managerów średniego i wysokiego szczebla.

Od października 2020 roku Sowelo Consulting jest w gronie Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Dostrzega potrzebę dbania o pozytywne wrażenia kandydatów, jakie mają oni w trakcie oraz po zakończeniu procesu rekrutacji. Członkostwo jest dla firmy dużym wyróżnieniem, ale wiąże się również z odpowiedzialnością. Jej zadaniem jest pozyskiwanie jak najlepszych pracowników dla zleceniodawców. Codziennie stara się sprostać nawet najwyższym wymaganiom. Jej doświadczeni konsultanci szybko zyskują zaufanie i sympatię kandydatów. Takie działanie pozwala na skuteczne pozyskanie informacji koniecznych do stworzenia indywidualnej i bogatej bazy danych kandydatów.

Więcej o firmie pod adresem: https://sowelo.eu/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których  znajdzie minimum 20 firm wartych łącznie więcej niż 20 tys. zł na mieszkańca miasta oraz minimum 10 Brylantów Polskiej Gospodarki, czyli firm wartych więcej niż 10 mln zł.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.