Sokołów – Logistyka Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2019

Sokołów – Logistyka Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Sokołów – Logistyka Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 76 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Firma ponad 40-letnie doświadczenie w przewozach krajowych i międzynarodowych, chłodniczych oraz przewozach żywych zwierząt.  Realizuje ponad 6000 zleceń miesięcznie.

Wypracowała optymalne metody pracy idące w parze z efektywnością transportu. W swoich działaniach dużą wagę przykłada do jakości świadczonych usług oraz terminowości, więc wiele dostaw realizuje na zasadzie DZIŚ ZAMÓWIENIE – DZIŚ DOSTAWA. Wykonuje przewozy taborem własnym, jak również za pośrednictwem usług podwykonawców. W transporcie chłodniczym wykorzystuje pojazdy o ładowności do 22t mogących pomieścić do 33 palet. Wszystkie pojazdy wyposażone są w zabudowy chłodnicze między innymi firm: KRONE, SCHMITZ, IGLOOCAR w tym chłodnie specjalistyczne hakowe do przewozu półtuszy i ćwierci oraz dwukomorowe umożliwiające przewóz towarów w dwóch niezależnych temperaturach. Realizuje przewozy towarów w kontrolowanej temperaturze. Największe doświadczenie ma w przewozie artykułów spożywczych np.: mięso, wędliny, nabiał, owoce, warzywa, słodycze, pieczywo. Gwarantuje najwyższe standardy higieniczno-sanitarne, by zapewnić optymalne warunki przewożonym towarom. Transport jest monitorowany przez systemy IT w oparciu o GPS.

Więcej o firmie pod adresem: www.sokolow-logistyka.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.