Polcalc Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Polcalc Sp. z o.o. w Łodzi została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Polcalc Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 52,7 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 6,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Polcalc Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 16 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Spółka jest liderem rynku wapna granulowanego w Polsce. Jej założyciele w roku 2009 nie mieli ani wielkich kapitałów, ani wsparcia zagranicznej spółki – matki. Mieli natomiast pomysł, klarowną wizję i silną motywację, aby zbudować w Polsce firmę, która szybko zdobędzie sobie dominującą pozycję na rodzimym rynku nawozów wapniowych. Brakowało im wówczas tylko jednego – nowoczesnego zakładu produkcyjnego pozwalającego na pogodzenie wysokiej wydajności i najwyższej jakości produktu.

Proces budowy zakładu produkcyjnego zaczął się od wyboru odpowiedniego miejsca. Po długich analizach wybór padł na strefę przemysłową w Lubieniu Kujawskim. Na początku plac budowy był po prostu ładną kujawską łąką. Krok po kroku zaczęli wznosić zręby pierwszej fabryki.

Jednocześnie trwały intensywne prace laboratoryjno-wdrożeniowe. Właściciele firmy poszukiwali najlepszych surowców dostępnych w Polsce, optymalnych receptur technologicznych, a jednocześnie prowadzili prace nad ich zastosowaniem w produkcji masowej.

Rok 2013 stanowi wielką cenzurę w dotychczasowej działalności spółki. Wówczas po raz pierwszy wprowadziła na rynek POLCALC III GENERACJI – unikatowy preparat wapnujący o granulowanej strukturze. Okazał się on przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dziś w Lubieniu Kujawskim firma produkuje 200 tysięcy ton tego produktu rocznie, co plasuje ją na pozycji lidera rynku wapna granulowanego w Polsce.

W 2018 r. spółka uzyskała siedzibę w zabytkowym budynku przy ulicy Sienkiewicza 82/84 w Łodzi. Jej biura zostały z rozmysłem zaprojektowane w taki sposób, aby łączyć nowoczesność z dawnym sznytem fabryki tekstylnej Towarzystwa Akcyjnego Winkler, Gartner i Borman. W tym samym czasie zakończyła proces inwestycyjny w ramach dotąd posiadanej, ponad trzyhektarowej działki w Lubieniu Kujawskim. W ciągu minionej dekady powstały tam dwa budynki produkcyjne z ultranowoczesnymi liniami granulującymi, budynek warsztatowo-produkcyjny oraz liczne obiekty magazynowe. Jest to najnowocześniejszy i najbardziej wydajny tego rodzaju kompleks w całej Europie Centralnej.

Więcej o firmie pod adresem https://polcalc.pl

 

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.