Aktualności

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Beaty Szydło

18 listopada 2015 r. za udzieleniem wotum zaufania rządowi Beaty Szydło zagłosowało 236 posłów, przeciw było 202, przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesna i Kukiz’15. Posłowie PSL wstrzymali się. 
Nowy skład Rady Ministrów
     Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
    Piotr Gliński
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
Jarosław Gowin
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Mateusz Morawiecki
Wicepremier, minister rozwoju

Andrzej Adamczyk

Minister infrastruktury i budownictwa
    Witold Bańka
Minister sportu i turystyki
   Mariusz Błaszczak
Minister spraw wewnętrznych i administracji
    Marek Gróbarczyk
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
   Dawid Jackiewicz
Minister skarbu państwa
    Krzysztof Jurgiel
Minister rolnictwa i rozwoju wsi
Antoni Macierewicz
Minister obrony narodowej
Konstanty Radziwiłł
Minister zdrowia
    Elżbieta Rafalska
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej
    Anna Streżyńska
Minister cyfryzacji
Paweł Szałamacha
Minister finansów
  Jan Szyszko
Minister środowiska
Witold Waszczykowski
Minister spraw zagranicznych
Anna Zalewska
Minister edukacji narodowej
    Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości

Mariusz Kamiński

Minister – członek Rady Ministrów

Beata Kempa

Minister – członek Rady Ministrów
    Henryk Kowalczyk
Minister – członek Rady Ministrów
Krzysztof Tchórzewski
Minister – członek Rady Ministrów
    Elżbieta Witek
Minister – członek Rady Ministrów

źródło: https://www.premier.gov.pl/