Efektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie Brylanty

Royalpack, Tatar S. J. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2018

Royalpack, Tatar S. J. w Świdnicy została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Royalpack, Tatar S. J. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 99,5 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 15,4 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Royalpack, Tatar S. J.  w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 73 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Ze skromnych początków powstało nowoczesne rodzinne przedsiębiorstwo. Szybki rozwój od 2011 r. miał swoje korzenie już w 1996 r., kiedy to założyciel Royalpack, Andrzej Tatar, został jedynym przedstawicielem Stone Europa Carton GmbH na polskim rynku. Trzy lata później, w 1999 r., otwiera w Polsce oddział Europa Carton Sp. z o. o. i zostaje jego prezesem. W 2000 r. do zespołu obsługi logistycznej oddziału Europa Carton w Zielonej Górze dołączyła przyszła współwłaścicielka Royalpack Anna Tatar. Do 2010 r. oddział Europa Carton Sp. z o. o. znajdował się w strukturach koncernu Smurfit Kappa.

2011 r. – założenie firmy ROYALPACK, Tatar Spółka jawna. Działalność przedsiębiorstwa skupia się na produkcji opakowań zbiorczych z tektury falistej zadrukowanych metodą druku offsetowego

2013 to rok przełomowy w działalności przedsiębiorstwa – 31 lipca uzyskało Dotację Unijną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pilotaż: „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”. Dzięki niej w listopadzie rozpoczęła się budowa nowoczesnego zakładu w Słonem.

W 2015 r. nastąpiło zakończenie inwestycji i zmiana siedziby firmy. 2016 r. to rozbudowa hali produkcyjnej o dodatkową powierzchnię magazynową – 2 680 m²

2018 r. – kolejny przełom w działalności firmy – 15 stycznia 2018 r. uzyskała Dotację Unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Projekt: „Gama nowatorskich opakowań tekturowych wielokrotnego zastosowania, o innowacyjnych cechach i przełomowych parametrach użytkowych”. Dzięki niej firma zostanie wyposażona w nowoczesną linię produkcyjną do produkcji opakowań o bardzo wysokiej jakości nadruku offsetowego. Natomiast z własnych środków rozbuduje zakład o ok. 6 000 m².

Obecnie ROYALPACK zatrudnia ponad 80 osób, lecz ich liczba stale wzrasta. Przyczynia się do tego nowy park maszynowy nabyty w 2014 r., nowa inwestycja, a tym samym rosnące zainteresowanie firm z różnych branż oraz rynków. Royalpack prowadzi swoją działalność na rynku polskim, niemieckim, belgijskim oraz skandynawskim z perspektywami na dalsze zdobywanie kolejnych rynków europejskich…

Więcej o firmie pod adresem:  http://royalpack.com.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.