Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc

8 marca 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;
stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 marca 2022 r.

To doprowadzi do wzrostu kosztów kredytów, zaciągniętych w bankach. Powinno też zwiększyć oprocentowanie lokat bankowych.