Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP od 9 kwietnia 2020 r.

8 kwietnia 2020 Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego  o 0,50 pkt. proc. do najniższego poziomu w historii. Zyskają na tym kredytobiorcy, stracą posiadacze lokat bankowych. Uchwała RPP weszła w życie 9 kwietnia 2020 r. 

Od 9 kwietnia 2020 r. stopy procentowe są następujące:

stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;
stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;
stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;
stopa redyskontowa weksli 0,55% w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 0,60% w skali rocznej.

To najniższy poziom w historii tych stóp. Na obniżce zyskają  kredytobiorcy, stracą zaś posiadacze środków pieniężnych w bankach.