Grupa Kapitałowa RAFAMET redefiniuje swoje cele strategiczne na rok 2020. W ocenie spółki rok ubiegły był dobry.

Podstawowym celem działań zarządczych w roku 2020 będzie utrzymanie płynności finansowej spółek grupy kapitałowej w ciągu całego 2020 roku, co w następstwie gwałtownego spowolnienia działalności gospodarek światowych z powodu COVID-19 będzie wyjątkowo trudne, ocenia Longin Wons, Prezes Zarządu RAFAMET S.A., wyróżnionej tytułem  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to  68-85 proc

W 2019 r. większą część swoich przychodów Grupa Kapitałowa RAFAMET zrealizowała na rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży zagranicznej w omawianym okresie stanowił 70% ogółu sprzedaży produktów i usług (wyniosła ona razem 115 milionów złotych) oferowanych przez firmy tworzące tę grupę. Był to jednak najniższy poziom sprzedaży zagranicznej odnotowany w ostatnich latach – co potwierdza, że rynek krajowy był w 2019 roku stabilizatorem wysokiej dynamiki sprzedaży całej Grupy Kapitałowej.

W roku 2020 RAFAMET i jej spółki zależne mają realizować dostawy obrabiarek oraz odlewów żeliwnych i sferoidalnych między innymi dla klientów z Chin, Malezji, Singapuru, Indonezji, Indii, Izraela, Turcji, Azerbejdżanu, Niemiec, Francji, Belgii, Czech, Norwegii, Włoch oraz Peru.

„Z perspektywy dnia dzisiejszego rok 2019 był dobrym rokiem dla firm naszej Grupy Kapitałowej. Przygotowywaliśmy się produkcyjnie i handlowo na jeszcze lepszy kolejny rok. Wszystko co chcielibyśmy opowiedzieć o roku minionym jest jednak obecnie całkowicie nieważne. Jaki będzie nowy ład gospodarczy po oczekiwanym restarcie gospodarki światowej gwałtownie zatrzymanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2? Nie znamy odpowiedzi na to i wiele innych nurtujących nas pytań. Chcemy jednak i będziemy na ten ponowny re-start gospodarki światowej przygotowani. Podstawowym celem działań zarządczych w roku 2020 będzie utrzymanie płynności finansowej spółek Grupy Kapitałowej na przestrzeni całego 2020 roku, co w następstwie gwałtownego spowolnienia działalności gospodarek światowych z powodu COVID-19 będzie wyjątkowo trudne zwłaszcza dla firmy o takim profilu działalności jak RAFAMET S.A. (kilkadziesiąt  jednostkowych, każdy o dużej wartości, skomplikowanych technicznie, technologicznie oraz logistycznie przedsięwzięć produkcyjno – handlowych rocznie, charakteryzujących się dodatkowo wyjątkowo długim, bo 8-12 miesięcznym cyklem produkcyjnym i bardzo długim cyklem rotacji należności – wynoszącym niejednokrotnie ponad 300 dni)”.  informuje Longin Wons, Prezes Zarządu RAFAMET S.A. 

„Sygnały dochodzące z rynków zagranicznych oraz krajowego nie wskazują na szybką poprawę sytuacji związanej z COVID-19, co powoduje, że perspektywa stabilnego wzrostu rynku sprzedaży obrabiarek ciężkich na świecie jest wątpliwa. Dlatego uważamy, że rok 2020 będzie okresem wyjątkowo trudnym w aspekcie precyzyjnego planowania oraz lokowania zdolności produkcyjnych i ludzkich oraz doboru partnerów biznesowych gwarantujących otrzymanie zapłaty za produkowane wyroby  – komentuje E. Longin Wons, dodając jednocześnie, że w chwili obecnej nie jest możliwy do oszacowania wpływ pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 i choroby COVID-19  na sytuację finansową Grupy Kapitałowej. – Liczymy na wyraźną poprawę w tym zakresie w drugiej połowie roku. Aktualna sytuacja finansowa podmiotów Grupy Kapitałowej RAFAMET jest dobra. Będziemy dostosowywali swoje działania do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Chcemy chronić miejsca pracy naszych pracowników. Grupa kapitałowa RAFAMET  posiada znaczące pokrycie planu produkcji i sprzedaży na rok 2020 oraz częściowo na 2021 rok w formie zamówień i kontraktów klientowskich oraz przede wszystkim zahartowaną w przezwyciężaniu ekstremalnie trudnych wyzwań załogę” dodaje prezes firmy RAFAMET S.A.

Autor tekstu: Magdalena Matusik/ Adventure Media

***

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 62 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.