Przedsięwzięcia kulturalno-artystyczne współorganizowane przez Fundację Droga Życia w roku 2018

Wszystkie tematyczne działania zadedykowane zostały 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem i współorganizatorem bezpośrednim oraz komisarzem organizacyjnym we wszystkich tematycznych przedsięwzięciach był Wiceprezes Fundacji Droga Życia Marek Madej.  

Poniższe tematyczne przedsięwzięcia odbyły się pod patronatem honorowym, kulturalnym, społecznym takich instytucji jak: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Kongregacja Przemysłowo Handlowa – Prezes Jan Rakowski, Fundacja Droga Życia – Prezes Adam Kompowski, Związek Zawodowy Twórców Kultury – Przewodniczący Krzysztof  Dzikowski, Polski Związek Łowiecki Okręg Pilski, Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, Wójt Gminy Polska Cerekiew, Starosta Powiatu Sieradzkiego, Muzeum Regionalne w Sieradzu, Wójt Gminy Postomino, Polo Club Żurawno.

W merytorycznej współpracy z Kongregacją Przemysłowo Handlowej oraz Fundacją Droga Życia w roku 2018 zrealizowaliśmy 14  plenerów malarskich , także w formule sympozjum sztuk wizualnych,  dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski. Uczestnikami tematycznych wydarzeń kulturalnych, mających miejsce w całym kraju byli zaproszeni renomowani, profesjonalni artyści malarze z Polski i zagranicy, z Węgier, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji, Słowacji.

Miejsc do realizacji tematycznych działań artystycznych udzielili właściciele hoteli, pensjonatów, zajazdów , w tym także członkowie, działacze Kongregacji Przemysłowo Handlowej jak i współpracujące z nimi podmioty społeczno-gospodarcze.  Składamy im w imieniu artystów ciepłe podziękowania, a wśród nich szczególne podziękowanie składamy Panu Klemensowi i Katarzynie Rydzewskim z Ełku, Panu dyrektorowi Aleksandrowi Pietyrze z Hotelu Accor Novotel z Katowic, panu Dyrektorowi Generalnemu Łukaszowi Łabanowskiemu z Hotelu DeSilva Premium Opole, Prezesowi Grzegorzowi Wojtysiakowi z Sieradza, Prezesowi Zbigniewowi Witaszkowi z Czosnowa nad Wisłą, państwu Barbarze i Waldemarowi Słowikom z Poniatowej, Nadleśniczemu Maciejowi Strawie z Nadleśnictwa Sarbia nad Notecią oraz Łowczemu Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Pile Jarosławowi Jaroszewiczowi, dyrektorowi Centrum Kultury i Sporu w Postomino Markowi Leśniewskiemu i wielu innym działaczom, organizatorom, właścicielom bazy noclegowo-turystycznej w całe Polsce, bez których przeprowadzenie tak szerokiej akcji niepodległościowo-kulturalnej byłoby dużo trudniejsze do realizacji nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej.

Zrealizowany program tematycznych przedsięwzięć plenerowo-malarskich w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pozwala na chwilę refleksji i podsumowania. Możemy stwierdzić, że nasze działania twórcze, w kontekście tematycznej wiekopomnej rocznicy dla Polski i Polaków, pozwoliły na budowanie kontaktów pomiędzy artystami z różnych ośrodków artystycznych w kraju, ale także i zagranicą, generują pomosty przyjaźni dla wspólnych zawodowych, profesjonalnych dokonań, budowanie współczesnego, nowoczesnego patriotyzmy wśród polskich artystów – twórców oraz publiczności uczestniczącej w tych wydarzeniach podczas uroczystych wernisaży, spotkań artystycznych z twórcami.  Plenery te stały się pomostem umożliwiającym wymianę idei, programów artystycznych, pozwoliły na spojrzenie na nasz wspólne, polskie, narodowe dziedzictwo kulturalne właśnie w kontekście wspólnego jubileuszu  wszystkich Polaków, odniesienie się do różnorodności kulturowej „Małych Ojczyzn” od Morza Bałtyckiego po Tatry.

Przebywanie podczas plenerów w najprzeróżniejszych zakątkach naszego kraju to możliwość poznawania lokalnych tradycji, zwyczajów, historii właśnie w kontekście także walki o niepodległość przez kulturę i sztukę, to możliwość ochrony dziedzictwa narodowego, budowanie szacunku dla przeszłości i tradycji oraz religii jak i szacunku dla różnorodności regionalnej.

Wśród uczestników tematycznych wydarzeń kulturalnych można wymienić i serdecznie podziękować  twórcom o międzynarodowej, profesjonalnej renomie z Polski  jak: Maria Sadowska z Łodzi, Bogusław Lustyk z Warszawy, Barbara Pierzgalska z Łodzi, Ewa Żelewska Wsiołkowska z Krakowa, Grażyna Kilanowicz Barecka z Warszawy, Agnieszka Niżegorodcew z Krakowa,  Jacek Dittwald z Warszawy, Małgorzata Sęk z Łodzi, Jan Brodziak z Warszawy, Mateusz Dolatowski z Leszna, Jakub Godziszewki z Gorzowa Wielkopolskiego, Halina Borys z Poznania ale także i z zagranicy jak: prof. Marija Karpienkova z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, Lione Grigaliuainte ze Związku Artystów Litwy, Andrey Karpiankou z Akademii Sztuk Pięknych z Mińska, Innie Baryczevey z Ukrainy, adiunkt Evgeni  Mashkovski z Uniwersytetu z Kaliningradu, Aleksandr Kabanov z Budapesztu, Svetlana Kostrirs z Państwowego Mińskiego Kollkegu Artystycznego im. Glebowa, Oleg Illirionau z Mińska, Aleksandr Grishkievichov z Mińska

Koledzy artyści, uczestnicy tematycznego malarskiego cyklu plenerowego dla uczczenia 100 lecia Niepodległości Polski składają gorące podziękowanie za wspieranie ich działań twórczych podczas realizacji tych wydarzeń, a szczególnie prezesowi Kongregacji Przemysłowo Handlowej dr. Janowi Rakowskiemu, Prezesowi Fundacji Droga Życia Adamowi Kompowskiemu, Przewodniczącemu Związku Zawodowego Twórców Kultury Krzysztofowi Dzikowskiemu, prof. Pawłowi Bromskiemu, Dyrektorowi Instytutu Biznesu Europejskiego Jerzemu Krajewskiemu.

Sporządził Marek Madej, Wiceprezes Fundacji Droga Życia