AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

PRONAR Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Wielki Modernizator 2020

PRONAR Sp. z o.o. w Narwi została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020, VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 43,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 5,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 1190,6 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

W latach 2018-2019 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 40 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2020.

Pronar to przedsiębiorstwo założone w 1988 r. w niewielkiej podlaskiej miejscowości Narew. „Pro” oznacza produkcję, „Nar” to skrót od Narwi – stąd pochodzi nazwa firmy, która zalicza się dziś do grona najszybciej rozwijających się przedstawicieli polskiego biznesu. Maszyny firmy wspierają codzienną pracę rolników, przedsiębiorstw komunalnych oraz branżę odpadową w ponad 80 krajach świata. Budowana od ponad 30 lat, do dziś oparta na wyłącznie polskim kapitale marka stała się również synonimem jakości i stabilności wśród dostawców komponentów. Profile burtowe, elementy pneumatyki i hydrauliki, osie i układy jezdne oraz koła tarczowe Pronaru są montowane w maszynach największych światowych koncernów. W dziedzinie produkcji felg do maszyn wolnobieżnych, sięgającej miliona sztuk rocznie, firma jest obecnie światowym wiceliderem.

Produkcja kół tarczowych – automatyczna linia profilowania felg

Będący największym krajowym producentem maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych Pronar zatrudnia blisko 3000 pracowników. Maszyny i komponenty powstają w ośmiu fabrykach rozlokowanych w sześciu miejscowościach na terenie województwa podlaskiego: Narwi, Narewce, Hajnówce, Strabli, Siemiatyczach i Białymstoku. Wszystkie łącznie przetwarzają 10 tysięcy ton stali miesięcznie.

Przyczepy rolnicze Pronaru – firma od lat jest liderem w ich produkcji w Polsce.

Portfolio produktowe maszyn spółki dzieli się na trzy rodziny rozwiązań. Pierwszą tworzą przyczepy (ponad 130 modeli) i maszyny rolnicze, w tym przede wszystkim kompletna linia do zbioru zielonek. Druga to maszyny komunalne, głównie do zimowego i letniego utrzymania dróg. Trzecią, obecnie najdynamiczniej rozwijaną rodziną maszyn są ultranowoczesne rozwiązania do recyklingu.

Mobilne maszyny recyklingowe Pronaru – obecnie ich produkcja jest intensywnie rozwijana.

Globalny sukces Pronaru nie miałby miejsca, gdyby nie konsekwentne budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność. Jej głównym źródłem są własne Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz liczna kadra inżynierska. Firma dysponuje infrastrukturą lotniczą i flotą powietrzną, a własna szkoła latania pomaga chętnym spełniać marzenia o zostaniu pilotem. W maju 2021 r. otwarto kolejną innowacyjną inwestycję – Centrum Wystawowe w Siemiatyczach, gdzie na ponad 10 ha goście mogą zapoznać się z kompletnym portfolio produktów marki, a wkrótce także obejrzeć dynamiczne pokazy pracy maszyn recyklingowych.

Centrum Wystawowe Pronaru w Siemiatyczach – plac i hale wystawowe

Więcej informacji o firmie pod adresem https://pronar.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #wielkimoderniztor #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W lipcu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 96 364 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.