Aktualności

Prezes GPW prof. Małgorzata Zaleska otworzyła Szkołę Giełdową w Białymstoku

• W poniedziałek 5 grudnia odbyła się inauguracja Szkoły Giełdowej na Politechnice Białostockiej
• W uroczystości udział wzięła prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW
• Politechnika Białostocka jest dwunastym ośrodkiem akademickim, w którym będą prowadzone zajęcia Szkoły Giełdowej
• Projekt jest realizowany przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną, proponując różne formy zdobywania wiedzy o rynku kapitałowym. Znajomość rynku i zasad inwestowania pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji i osiąganiu lepszych wyników. Jednym z projektów służących przekazywaniu wiedzy na ten temat jest Szkoła Giełdowa, przeznaczona m.in. dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Celem Szkoły jest również pokazanie, że giełda jest doskonałym miejscem do budowania oszczędności długoterminowych, szeroko dostępnym dla inwestorów indywidualnych.

– Szkoła Giełdowa jest dla nas priorytetowym projektem edukacyjnym i dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby każda edycja przyciągała coraz szersze grono słuchaczy. Dzięki zaangażowaniu w projekt najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju przekazujemy studentom wiedzę na temat inwestowanie w prosty i przystępny sposób. Zależy nam na tym, aby zdobyte podczas kursów umiejętności pozwoliły uczestnikom bezpieczniej poruszać się po krajowym rynku obrotu papierami wartościowymi – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są dwa kursy:

• „Podstawy inwestowania na giełdzie” – 14-godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów, obejmujący zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, instrumenty notowane na giełdzie, wybór i ocena spółki, sposoby oceny ryzyka, zasady zarządzania portfelem, psychologia inwestowania i wiele innych.
• „Inwestowanie na giełdzie” – 13-godzinny kurs dla średniozaawansowanych, podczas którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym „case study” spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Wykładowcami w Szkole Giełdowej są praktycy i specjaliści rynku kapitałowego, a także pracownicy akademiccy. Wykładowcy zapoznają uczestników kursów z dostępnymi na giełdzie instrumentami finansowymi oraz bieżącą sytuacją na rynku, co pomaga w opracowaniu własnej strategii inwestycyjnej, odpowiedniej do posiadanego kapitału, panującego trendu i osobistych preferencji.

Kursy Szkoły Giełdowej organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Szczecińskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a od wczoraj również z Politechniką Białostocką. Szkoła Giełdowa realizowana jest także w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Informacje o kursach oferowanych przez Szkołę Giełdową są dostępne pod adresem: www.gpw.pl/szkola_gieldowa

***

Szkoła Giełdowa realizowana jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl/.