Światowa Firma

Polsko-białoruska współpraca gospodarcza

Polsko-białoruski dialog na szczeblu międzyrządowym i rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami to temat spotkania wiceministrów gospodarki Polski i Białorusi: Grażyny Henclewskiej i Aleksandra Jaroszenki. Rozmowa odbyła się 9 września 2015 r. podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wiceminister Grażyna Henclewska podkreśliła, że Białoruś jest ważnym partnerem gospodarczym Polski, trzecim po Rosji i Ukrainie partnerem handlowym wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. – Z tego względu chcemy kontynuować dialog z władzami Białorusi na temat dalszego rozwoju współpracy– powiedziała. Przypomniała ponadto, że za prace w tym zakresie odpowiada Wspólna Polsko-Białoruska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej oraz grupy robocze działające w jej ramach.

Jak podkreśliła wiceminister Henclewska, zgodnie z polskimi statystykami w 2014 r. wzajemne obroty pomiędzy naszymi krajami osiągnęły poziom ponad 3 mld dol., a po sześciu miesiącach 2015 r. ponad 1 mld dol. – W tym polski eksport na Białoruś wyniósł 628 mln dol., zaś import 460 mln dol. – poinformowała.

Obie strony pozytywnie odniosły się do rosnącego zaangażowania inwestycyjnego firm polskich na Białorusi, w tym zwłaszcza w specjalnych strefach ekonomicznych w Brześciu i Grodnie. – Zapraszamy firmy białoruskie do współpracy z naszymi przedsiębiorcami, m.in. w takich obszarach jak przemysł rolno-spożywczy, energetyka, budownictwo, przemysł motoryzacyjny, ochrona środowiska – powiedziała sekretarz stanu w MG. W opinii wiceminister Henclewskiej, duże znaczenie dla naszych kontaktów gospodarczych mogą mieć wspólne projekty w przemyśle meblarskim, lekkim czy usług transportowych.

 

źródło: www.mg.gov.pl