Światowa Firma

Polski eksport ma rosnąć

Ponad 1 mld zł – tyle resort gospodarki planuje przeznaczyć na promocję współpracy gospodarczej z innym krajami w ciągu 5-7 lat. Dzięki temu ma rosnąć polski eksport, który w ub.r. zwiększył się o 5,2 proc.

„Ten rok będzie miał wyższą dynamikę eksportu” – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Piechociński podkreślił dziś na konferencji prasowej, że w 2014 r. w zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej przeprowadzonych zostało ok. 150 bilateralnych rozmów, wizyt i konsultacji na szczeblu kierownictwa resortu z partnerami z ponad 60 krajów. Jak dodał, dzięki m.in. tym działaniom eksport towarów z Polski w 2014 r. zwiększył się o 5,2 proc. w stosunku do 2013 r. i osiągnął poziom 163,1 mld euro.

Te 5,2 proc. wzrostu polskiego eksportu to wielki sukces i potwierdzenie, że stała i dobra praktyka koordynacji polityki zagranicznej, dyplomacji ekonomicznej z działaniami przedsiębiorców (…), szkolenia, otwieranie nowych rynków to dobry mechanizm

—powiedział. Wicepremier wyjaśnił, że resort gospodarki w 2014 r. szczególnie aktywnie działał na rzecz rozwoju eksportu do krajów trzecich. Tego procesu nie zahamowało nawet wprowadzenie przez Rosję embarga na produkty pochodzące z Polski. Podkreślił jednocześnie, że sankcje nie przełożyły się na „dramatyczne konsekwencje” dla polskiej gospodarki.

Polscy producenci towarów objętych embargiem zrekompensowali sobie straty w wysyłce towarów na wschód, zwiększając dostawy do krajów UE i na rynki innych krajów trzecich. Na uwagę zasługuje wysoki wzrost polskiego eksportu do krajów takich jak: Maroko o ponad 50 proc., Nigerii o 55,5 proc., RPA o prawie 11 proc., Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 48 proc., czy Arabii Saudyjskiej o 37 proc.

—podkreślił. Według Piechocińskiego trzeba pamiętać o krajach Azji Centralnej, bardzo silnie powiązanych z gospodarką rosyjską.

W tym przypadku też dostrzegamy istotne zmiany – wzrost liczby zaangażowanych firm i wzrost wolumenu sprzedaży

—zaznaczył. Zaznaczył jednocześnie, że 2015 będzie rokiem dalszego spadku polskiego eksportu na rynek rosyjski.

Ta atmosfera, ta niepewność, także kłopoty budżetowe po stronie nie tylko państwa rosyjskiego, ale także mniejsze dochody obywateli – to przekłada się na tę dynamikę. Sądzimy, że w tym roku – jeśli ta tendencja się utrzyma – będzie (…) dużo większe tąpnięcie, niż to było roku 2014

—powiedział. Resort planuje dywersyfikację struktury geograficznej obrotów handlowych poprzez zwiększenie udziału krajów pozaunijnych w globalnym eksporcie Polski.

Najważniejszymi celami i zadaniami we współpracy międzynarodowej w 2015 r. będzie intensyfikacja dialogu gospodarczego z partnerami z krajów pozaeuropejskich, promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych oraz rozbudowa bazy międzyrządowych umów bilateralnych o współpracy gospodarczej i umów o ochronie inwestycji—dodał Piechociński.

Obecna na konferencji wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podkreśliła, że w ciągu najbliższych 5-7 lat resort gospodarki przeznaczy ponad 1 mld zł na promocję wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej. Dodała, że ministerstwo zamierza uruchomić także nowe programy strategiczne – GoIndia i GoArabia.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 r. eksport towarów z Polski ogółem zwiększył się o 5,2 proc. w stosunku do 2013 r., do poziomu 163,1 mld euro. W tym samym okresie polski import wzrósł o 5,5 proc., osiągając wartość 165,5 mld euro.

Ryb, PAP za wgospodarce.pl