Światowa Firma

Ministerstwo Gospodarki aktywnie działa na rzecz rozwoju eksportu

W zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej w 2014 r. zrealizowaliśmy ok. 150 bilateralnych rozmów, wizyt i konsultacji na szczeblu kierownictwa MG z partnerami z ponad 60 krajów. Dzięki m.in. tym działaniom eksport towarów z Polski w 2014 r. zwiększył się o 5,2 proc. w stosunku do 2013 r. i osiągnął poziom 163,1 mld euro  – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji prasowej.

Spotkanie odbyło się 26 marca 2015 r. w Warszawie. Szef resortu wyjaśnił, że Ministerstwo Gospodarki w 2014 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju eksportu do krajów trzecich. Tego procesu nie zahamowało nawet wprowadzenie przez Rosję embarga na produkty pochodzące z Polski. – Polscy producenci towarów objętych embargiem zrekompensowali sobie straty w wysyłce towarów na wschód zwiększając dostawy do krajów UE i na rynki innych krajów trzecich. Na uwagę zasługuje wysoki wzrost polskiego eksportu do krajów takich jak Maroko o ponad 50 proc., Nigerii o 55,5 proc., RPA o prawie 11 proc., Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 48 proc. czy Arabii Saudyjskiej o 37 proc. – podkreślił.

Wicepremier dodał, że w 2014 r. Polska pozostawała regionalnym liderem w napływie inwestycji zagranicznych. Według raportu Ernst & Young z maja 2014 r., inwestorzy zagraniczni nadal postrzegają Polskę jako najatrakcyjniejszą lokalizację dla nowych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie Polska utrzymała trzecie miejsce w całej Europie pod względem liczby stworzonych miejsc pracy dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. – W ubiegłym roku uruchomione zostały kolejne projekty inwestycyjne, m.in. produkcja nowej generacji silnika Toyoty w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej czy produkcja silnika MDB koncernu Volkswagen w zakładzie w Polkowicach – wyjaśnił.

Jak podkreślił wicepremier Piechociński Ministerstwo Gospodarki w 2015 r. będzie wspierać i stymulować dalszy wzrost polskiego eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz polskich inwestycji za granicą. Resort planuje dywersyfikację struktury geograficznej obrotów handlowych poprzez zwiększenie udziału krajów pozaunijnych w globalnym eksporcie Polski. – Najważniejszymi celami i zadaniami we współpracy międzynarodowej w 2015 r. będzie intensyfikacja dialogu gospodarczego z partnerami z krajów pozaeuropejskich, promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych oraz rozbudowa bazy międzyrządowych umów bilateralnych o współpracy gospodarczej i umów o ochronie inwestycji – dodał.