Płaca minimalna w Polsce jest wyższa niż USA

Eurostat opublikował dane dotyczące poziomu płacy minimalnej w krajach UE w styczniu 2022 r. Z danych wynika, że według standardu siły nabywczej (PPS) płaca minimalna w Polsce jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej i wyższa niż USA.

Standard siły nabywczej, w skrócie PPS, jest sztuczną jednostka walutową. Teoretycznie, za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr i usług w danym kraju. Jednakże różnice cen pomiędzy państwami oznaczają, że różne ilości krajowych jednostek walutowych są potrzebne do zakupu tych samych towarów i usług w zależności od kraju. PPS uzyskiwane jest przez podzielenie każdego agregatu gospodarczego kraju w walucie krajowej przez jego odpowiednik w parytetach siły nabywczej.

Z powodu niskich ceny w naszym kraju, siła nabywcza naszej płacy minimalnej wnosi ponad 1100 PPS (quasi euro). To poziom wyższy niż w Czechach (800 PPS) czy Słowacji (700 PPS). Wyprzedzamy również takie kraje jak Grecja czy Portugalia, a nawet USA. Nasza płaca minimalna to ponad 70 proc. niemieckiej.

Nasz kraj jest wysoko w tym zestawieniu, na 9 miejscu, gdyż nie ma w nim Austrii, Cypru, Danii, Finlandii, Szwecji i Włoch, krajów zamożniejszych od nas, które jednak nie mają ogólnokrajowej płacy minimalnej.

W analizie dobrze wypadły też Litwa i Rumunia, które są zaraz za Polską.

Dane przedstawia poniższy wykres autorstwa Eurostatu.

Polska płaca minimalna, która w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, to połowa przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, co też jest jednym z najwyższych poziomów w Europie. To pokazuje, że różnice w wynagrodzeniach w naszym kraju są mniejsze niż w wielu innych krajach.