Gepardy Biznesu

Pabianickie Centrum Medyczne postawiło na jakość

W grudniu 2014  PCM Sp. z o. o. dołączyła do elitarnego grona szpitali akredytowanych, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny przez niezależnych audytorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mówi Dominika Konopacka, Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.  w Pabianicach.

Dominika Konopacka, Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.  w Pabianicach:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. kontynuuje ponad stuletnią tradycję szpitalnictwa w Pabianicach. Początkowo jako Zakład Opieki Zdrowotnej, obecnie jako spółka prawa handlowego, której powstanie związane było z restrukturyzacją służby zdrowia. Akt założycielski Pabianickiego Centrum Medycznego został podpisany 28 kwietnia 2009 r.  Nasz personel udziela świadczeń zdrowotnych w optymalnym czasie i z optymalnym wykorzystaniem bogatej, nowoczesnej bazy diagnostyczno-leczniczej.
Hospitalizację prowadzimy w 17 oddziałach szpitalnych. Na naszych pacjentów czekają m.in. specjaliści w dziedzinie interny, ortopedii, neurologii, chirurgii, urologii, ginekologii, Pabianickiego Centrum Rehabilitacji i Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego.
Pacjenci mają wykonywany pełen zakres nieinwazyjnych badań w pracowniach diagnostycznych. Zapewniamy opiekę medyczną w ramach POZ w dwóch przychodniach działających na terenie miasta oraz opiekę specjalistyczną w ramach Przychodni Specjalistycznej. Mieszkańców powiatu obejmujemy opieką medyczną przez całą dobę – na naszym terenie działa nocna i świąteczna pomoc medyczna POZ.  Rocznie w szpitalu hospitalizujemy prawie 20 000 pacjentów oraz udzielamy blisko 162 000 porad, głównie mieszkańcom Pabianic i powiatu pabianickiego.
 Image
Dominika Konopacka, Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.  w Pabianicach
Od 5 lat PCM Sp. z o. o. skutecznie odrabia straconą przez jej poprzednika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach pozycję wśród podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie województwa łódzkiego. Dostrzegalne są m.in. zmiana wyników finansowych, polepszająca się rentowność, poprawiająca się jakość usług zdrowotnych i przestrzeganie praw pacjentów, unowocześnianie sprzętu i aparatury medycznej. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. jest podmiotem w dalszym ciągu młodym, którego dalsza przyszłość uzależniona jest od rzetelnej pracy u podstaw, podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, właściwych decyzji właścicielsko – zarządczych oraz pozyskania kapitału.
Od dłuższego czasu znaczna część aktywności osób zarządzających spółką oraz pozostałego personelu, w tym personelu medycznego, ukierunkowana jest na podwyższanie standardów udzielanych świadczeń zdrowotnych. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. opracowaliśmy
i wdrożyliśmy w 2014 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością.
W grudniu 2014  PCM Sp. z o. o. dołączyła do elitarnego grona szpitali akredytowanych, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny przez niezależnych audytorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Na sukces spółki, oprócz zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, niemały wpływ mają także przeprowadzone w placówce inwestycje, w tym zakup wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu medycznego, informatyzacja, remonty i modernizacje.
W przyszłości dążyć będziemy do rozszerzenia działalności Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. o kolejne oddziały i poradnie, a tym samym o zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu pabianickiego i powiatów sąsiednich.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.  w Pabianicach została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2013.