Omnigena Michał Kochanowski i Wspólnicy sp.j. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Omnigena Michał Kochanowski i Wspólnicy sp.j. w Święcicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 29,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 21,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 428 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Historia spółki sięga roku 1952, myśli w długiej perspektywie czasowej. Działa w branży pompowej. Tak się przedstawia na swojej stronie internetowej.

Początek

Rok 1952, Tadeusz Kochanowski zakłada działalność w Ożarowie Mazowieckim gdzie prowadzi zakład rzemieślniczy. W prowadzeniu zakładu pomaga mu syn Michał. W roku 1975, Michał Kochanowski przejmuje prowadzenie zakładu, który poza działalnością rzemieślniczą wchodzi w kooperację z Czeskim producentem pomp firmą Sigma Lutin.

Punkt zwrotny

Rok 1983, firma Omnigena rozpoczyna kolejny etap działalności związany z handlem. Michał Kochanowski poza Sigmą Lutin nawiązuje współpracę z niemieckim producentem pomp firmą Zhender i równolegle tworzy sieci sprzedaży pomp na terenie kraju. W roku 1994 do portfolio dystrybuowanych produktów trafiają pompy kolejnych zagranicznych producentów, a właściciel firmy podejmuje decyzję o wprowadzeniu do sprzedaży pomp pod marką własną sygnowaną nazwą Omnigena Pompy.

Pompa marki Omnigena Pompy. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/PompyOmnigena

Od tego momentu następuje zrównoważony rozwój oferty w zakresie pomp jak również akcesoriów z peryferii techniki pompowej takich jak zbiorniki przeponowe, sterowniki czy osprzęt do pomp.

Wielki sukces

Rok 1999, rozwój marki własnej okazał się być wielkim sukcesem w tym czasie do zespołu kierowniczego dołączają córki właściciela a z kadry pracowniczej wykrystalizowali się prawdziwi fachowcy i znawcy branży. Od tego momentu rozwój firmy nabiera dynamicznego tempa i równolegle następuje ekspansja na rynki zagraniczne.

Dalszy rozwój

Rok 2013, firma Omnigena Pompy przenosi się do nowo wybudowanej siedziby w Święcicach. Duża powierzchnia magazynowa i nowoczesne zaplecze biurowe pozwalają na rozwinięcie skrzydeł i powiększenie zespołu sprzedażowo magazynowego o kolejne osoby.

Modernizacja

Rok 2019, ugruntowana pozycja na rynku, ciągły rozwój oferty i powiększający się stale zespół jest na tyle duży i obiecujący, że zarząd firmy Omnigena Pompy podejmuje decyzję o dalszej rozbudowie siedziby i powiększeniu powierzchni magazynowo biurowej. W tym samym czasie rozpoczyna się rozwój kolejnej gałęzi oferty ukierunkowany na sektor przemysłowy.

Nasza przyszłość

Rok 2093, firma Omnigena Pompy rozpoczyna sprzedaż swoich produktów w odległych rubieżach układu Alderan. Użytkownicy pomp z planety Tatooine są bardzo zadowoleni z jakości produktów i serwisu firmy Omnigena. W tym samym czasie rusza nowy projekt między galaktycznej hurtowni pomp marki Omnigena. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce…

Więcej o firmie pod adresem: https://omnigena.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tym, których wartość rynkowa jest wyższa niż 100 mln zł, przyznaje tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.