AktualnościWyróżnieni

KOMMERZ Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2021 i 2022

KOMMERZ Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV i XV edycjach Konkursu Efektywna Firma na podstawie danych finansowych.

Działa bowiem efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020 i 2021 r. osiągnął poziom 29,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. W poprzedniej edycji konkursu uzyskała też tytuł Efektywna Firma 2021, gdyż średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 36,1 proc.

Była również wyróżniona w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka handlowa KOMMERZ powstała 18 stycznia 2005 roku i od początku aktywnie wspiera firmy w drodze na rynki zagraniczne, pozyskuje inwestorów z całego świata, którym towarzyszy przy inwestycjach dokonywanych w Europie, a także wspiera w prowadzeniu biznesu kontynentalnego i międzykontynentalnego.

Przewodnią koncepcją firmy jest działalność komercyjna prowadzona w najważniejszych gałęziach gospodarki i ukierunkowana na osiąganie zysku przez wszystkie strony relacji biznesowej.

Do najważniejszych zadań spółki należą:

 • wsparcie eksportu usług i towarów na rynki zagraniczne
 • wzmacnianie aktywności biznesowej przedsiębiorstw za granicą
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zagranicznych biznesów
 • komercjalizm przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
 • sprowadzanie zagranicznych inwestorów
 • łączenie polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi
 • pośrednictwo w kontaktach handlowych

KOMMERZ specjalizuje się w komercjalizacji międzynarodowych projektów biznesowych przez przenoszenie działalności do innego kraju i dopasowanie przedsiębiorstwa do warunków rynkowych za granicą. Firma wspiera klientów we wszystkich obszarach biznesowych, stosując odpowiednie metody i wykorzystując bogate doświadczenia zdobyte w wielu dziedzinach. Wypracowany przez lata praktyki własny know-how skutecznie pozwala prowadzić działalność na wymagających rynkach zagranicznych oraz w kluczowych sektorach gospodarki.

Główne obszary działania:

 • eksport
 • budownictwo
 • nieruchomości
 • inwestycje
 • produkcja
 • transport
 • handel
 • agencje pracy
 • sport

W ofercie spółki znajdują się sprawdzone rozwiązania dla międzynarodowych graczy rynkowych w zakresie przygotowania do wejścia na rynek za granicą, planowania na nim poszczególnych kroków, dostosowywania firm do sprawnego funkcjonowania w realiach gospodarczych danego kraju, realizacja zadań na rynku pośrednim i docelowym, wspomaganie procesów sprzedaży towarów i usług oraz koordynowanie działań biznesowych na zagranicznym rynku.

KOMMERZ łączy zagraniczny biznes z krajowym, co czyni firmę ważnym pośrednikiem pomiędzy ludźmi biznesu z różnych krajów. Pomaga klientom w znalezieniu ekspertów, wykonawców i dostawców za granicą, którzy wykonują dla nich zadania wymagające wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz dostarczają towary wysokiej jakości. Jednocześnie organizuje i koordynuje budowę zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce, jak i promuje polskie marki za granicą.

Do największych sukcesów biznesowych spółki zalicza się ulokowanie w Polsce znanych zachodnich firm produkcyjnych, które do dnia dzisiejszego działają w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), a także otwarcie kontaktów biznesowych za granicą dla największych polskich przedsiębiorstw i klubów sportowych.

W Polsce firma posiada biura w Warszawie i Wrocławiu, a na świecie dysponuje rozbudowaną siecią biznesową.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://kanzlei.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany # WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2022 r.

C/Z: 9,2

C/WK: 1,18

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202203_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2022 r.