Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku to Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator Polski 2020

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa firmy w październiku  2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 108,1 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

W latach 2018-2019 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 22,7 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2020.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku była też wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach  w edycjach 2019: w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, w XII edycji Konkursu Efektywna 2019, w VIII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2019 oraz w VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Swoją działalność produkcyjną zapoczątkowała już w 1945 roku, zatrudniając wówczas 11 pracowników i produkując masło w poruszanej ręcznie maselnicy.

W chwili powstania spółdzielni rozpoczął się długotrwały proces, początkowo odbudowy a następnie rozbudowy zakładu i rozszerzania asortymentu produktów.

W latach 50 XX wieku w produkowano już sery dojrzewające a także twarogi, masło oraz mleko chude w proszku.

Ważny okres w historii zakładu to lata 1974- 1976. W tym czasie została przeprowadzona rozbudowa zakładu w Giżycku, w ramach której powstała druga proszkownia, wybudowano dział twarożkarni, rozbudowano dział galanterii oraz dobudowano budynek myjni samochodów.

Nazwę, pod którą funkcjonuje spółdzielnia do dnia dzisiejszego, uzyskała na wniosek Założycielskiego Zebrania Przedstawicieli 1 stycznia 1981 roku kiedy to została powołana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku.

Przełomowy moment w historii to rok 1989 kiedy to 1 lipca Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku staje się jednostką samodzielną.

Z dniem 1 czerwca 1999 roku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku połączyła się z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Szczytnie, a 1 czerwca 2000 roku również z Spółdzielnią Mleczarską w Węgorzewie.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku funkcjonuje na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, to też w trosce o zachowanie czystości środowiska zainstalowano w 2000 roku urządzenia do zagęszczania serwatki metodą odwróconej osmozy, która pozwala zagospodarować całość produkowanej w zakładzie serwatki.

W 2001 roku oddano do użytku nowoczesną zautomatyzowaną linię do produkcji twarogu mazurskiego, a w kwietniu 2002 roku linię do produkcji serów dojrzewających.

Lata 2002 – 2007 były okresem intensywnej modernizacji zakładu. W tym czasie dokonano wielu inwestycji m.in.: instalacji nowoczesnej aparatowni, odbieralni mleka, oddano do użytku nowo wybudowany magazyn chłodniczy do przechowywania produktów mleczarskich, nową myjnię samochodową oraz nowoczesną warzelnię serów o przerobie mleka 700 tys. litrów na dobę.

Od 1 maja 2004 roku spółdzielnia została zaklasyfikowani do zakładów mleczarskich zatwierdzonych do handlu, co umożliwia jej sprzedaż naszych produktów na terenie Unii Europejskiej.

W 2015 roku została oddana nowoczesna dojrzewalnia, która może pomieścić jednocześnie  4000 ton sera dojrzewającego.

Aktualnie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku zatrudnia 384 pracowników i produkuje następujące produkty:

  • sery dojrzewające
  • sery typu włoskiego
  • sery wędzone
  • masło
  • serwatkę w proszku
  • produkty seropodobne

Skup mleka prowadzi na terenie województwa warmińsko- mazurskiego z siedmiu powiatów: giżyckiego, węgorzewskiego, szczycieńskiego, piskiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego i mrągowskiego. Rocznie przetwarza 300 mln litrów mleka..

Więcej informacji o firmie pod adresem https://www.osm-gizycko.com.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #wielkimodernizatorpolski  #bigmodernizer #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

W lutym 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 85 187 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.