Całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła w połowie 2020 r. blisko 2,4 bln złotych i wzrosła o 8,5 proc. w ciągu roku

„W 2019 r. w Polsce mieszkało 265,4 tys. zamożnych osób z zarobkami powyżej 20 tys. zł miesięcznie oraz 69,1 tys. bogatych osób, z zarobkami powyżej 50 tys. zł. 134 tys. wynosi liczba osób mieszkających w Polsce, zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. Negatywne skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 r. zmniejszył się o 4,9% i osiągnął wartość 24 mld złotych”, podała w swoim raporcie firma doradcza KPMG. 

W ostatnich latach można zaobserwować dynamicznie rosnącą liczbę dobrze zarabiających Polaków, czyli osób osiągających miesięczne dochody brutto przekraczające 7,1 tys. złotych. W 2019 roku już blisko 1,7 mln Polaków zaliczało się do tej grupy.

Niezmiennie, największy odsetek dobrze zarabiających Polaków mieszka na Mazowszu – 452,8 tys. osób.

Majątek Polaków

Na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła blisko 2,4 bln złotych. Oznacza to wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Warto zwrócić uwagę, że o blisko o 1/3 powiększył się majątek Polaków przechowywany w gotówce.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby zamożne, których miesięcznie zarobki brutto przekraczają 20 tys. złotych, oraz osoby bogate z miesięcznymi zarobkami powyżej 50 tys. złotych. W 2019 roku w Polsce mieszkało odpowiednio 265,4 tys., a ich łączne dochody brutto w 2019 roku wyniosły 174,2 mld złotych oraz 69,1 tys. bogatych osób.
Trudna sytuacja gospodarcza związana z pojawieniem się pandemii COVID-19, pierwsza od wielu lat recesja, która dotknęła polską gospodarkę odbiła się negatywnie również na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Zmalał on w 2020 roku o 4,9% r/r i osiągnął wartość 24 mld złotych. Relatywnie niski spadek wartości całego rynku wynika z faktu, że jego największy segment – samochody luksusowe i premium – okazał się być względnie odporny na skutki kryzysu i zanotował w 2020 roku spadek wartości zaledwie 1,6% w stosunku do 2019 roku.

Segmentem, który z oczywistych względów został najbardziej dotknięty skutkami pandemii i zanotował największy spadek, jest sektor luksusowych hoteli i SPA, który w ubiegłym roku skurczył się aż o połowę i osiągnął wartość 748 mln złotych.

#bogacze #luksus #zamożni  #HNWI #MajątekPolaków #premium #dobraluksusowe

źródło: KPMG