Efektywna FirmaGepardy BiznesuPolskie Brylanty

Nowe otwarcie rynku NewConnect

NewConnect 2.0 to nowe otwarcie rynku, aby dalej pełnił on kluczową rolę w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Zarządu GPW jest odbudowa zaufania do NewConnect i uczynienie tego rynku atrakcyjnym dla różnych grup inwestorów.
– Ogłaszamy dziś nowe otwarcie NewConnect, który od 2012 r. przechodził gruntowną reformę mającą poprawić bezpieczeństwo obrotu i jakość notowanych na nim spółek. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzić konkretne działania, których celem jest zwiększenie zaufania do tego rynku oraz aktywizacja inwestorów i emitentów. Planujemy m.in. rewizję Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców, nową segmentację rynku, poprawę przejrzystości i dostępności informacji o emitentach i AD oraz promocję NewConnect wśród emitentów i inwestorów. Zamierzamy też konsekwentnie egzekwować przestrzegania Regulaminu ASO – powiedział Paweł Tamborski, Prezes GPW.
Jednym z filarów NewConnect 2.0 jest powołanie Rady Autoryzowanych Doradców. W jej skad weszło 12 osób, w tym dziewięciu AD. Zadaniami Rady będzie m.in. przedstawianie propozycji kierunków rozwoju ASO, tworzenie wytycznych dotyczących działalności AD oraz podejmowanie działań podnoszących jakość ich pracy oraz opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji ASO. Rada Autoryzowanych Doradców będzie funkcjonowała w formie komitetu doradczego GPW.
– Chcielibyśmy, aby doradcy, którzy odpowiadają za weryfikację wiarygodności biznesowej potencjalnych emitentów na NewConnect wzięli większą odpowiedzialność za ten rynek. Odbudowanie zaufanie do rynku będzie możliwe jeśli wszystkim jego uczestnikom będzie na tym zależeć – powiedział Paweł Tamborski.
Giełda opublikowała „Raport o rynku NewConnect” przedstawiający siedmioletni bilans tego rynku. Wynika z niego, że na NewConnect jest wiele perspektywicznych i dobrej jakości firm, dla których rynek ten stał się dopasowanym rozwiązaniem. Przez siedem lat NewConnect umożliwił rozwój setkom małych i średnich przedsiębiorstw. Dla części spółek notowanych na NewConnect, ASO jest etapem w drodze na Główny Rynek GPW.
Obecnie na NewConnect notowane są 432 spółki (w tym 11 zagranicznych) o łącznej kapitalizacji wynoszącej około 9,6 mld zł. NewConnect utrzymuje się w czołówce najszybciej rozwijających się rynków alternatywnych w Europie pod względem liczby IPO .
***
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada  2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl
Raport o rynku New Connect

 

źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została wyróżniona w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014, VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 oraz  VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznes 2014.