Przyjazne Miasto

Nadsański Bank Spółdzielczy Bankiem Przyjaznym Biznesowi 2014

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli zwycięzcą Konkursu „Bank Przyjazny Biznesowi 2014” za uznanie, jakim obdarzyli Bank klienci biznesowi.

Zwycięzcy Konkursu, organizowanego przez Instytut Nowoczesnego Biznesu, wyłaniani są na podstawie ankiet nadsyłanych przez firmy, w których oceniają banki oraz podają, za co je cenią i co im najbardziej w nich doskwiera. SANBank otrzymał średnią ocen 5,9 punktów z ankiet nadesłanych przez swoich klientów biznesowych.

Stanisław Kłapeć, Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, ze statuetką Tęcza Kart Płatniczych Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi 2014.


„Serdecznie dziękuję naszym Klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli oraz za pozytywne opinie, które stanowią o zadowoleniu z usług finansowych kierowanych dla podmiotów. Satysfakcja klientów jest dla nas największą nagrodą. Nie pozostajemy jednak na laurach, nieustannie dostosowujemy i rozwijamy usługi, budując i umacniając nasze relacje z przedsiębiorcami. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy ofercie kierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to właśnie sektor MŚP jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarczym w naszym regionie, który jednocześnie oczekuje profesjonalnego wsparcia finansowego. Jako strategiczny partner MŚP zapewniamy swoim klientom współpracę opierającą się na zrozumieniu i wzajemnym zaufaniu”.

źródło: www.bs.net.pl