Światowa Firma

Misja do Iranu, Teheran, Mashad, 4-9 marca 2016 r.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w Teheranie, Ambasadą Iranu w Polsce, Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą organizuje w terminie 4 – 9 marca  2016 r. Misję Gospodarczą do Iranu.

 

Program Misji przewiduje: •    Polsko-Irańskie Forum Biznesu w Teheranie •    nawiązanie kontaktów i przeprowadzenie indywidualnych rozmów handlowych z przedstawicielami irańskich firm zainteresowanych wymianą handlową z przedsiębiorstwami z Polski; •    udział w II Kongresie Biznesu Iran-Europa w Teheranie •    Polsko-Irańskie Forum Biznesu w Mashadzie, stolicy Prowincji Chorasan
Do udziału w Misji Gospodarczej do Iranu zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą na tym rynku; do  branż „potencjalnie” perspektywicznych zaliczyć można: – branżę rolno-spożywczą, – przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, – maszyny górnicze, – technologie związane z efektywnością energetyczną, – maszyny rolnicze oraz do przetwórstwa rolno-spożywczego, – branża transportowa (lokomotywy, wagony, części samochodowe), – chemia budowlana, materiały budowlane i dekoracyjne – meble, – sprzęt medyczny, – odzież, sprzęt RTV, AGD.
Iran jest krajem o jednym z największych potencjałów gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodu (PKB w 2014 r. – 402,8 mld dolarów, liczba ludności – 80,8 mln osób). Posiada znaczące zasoby mineralne: 4 pozycja na świecie w zasobach ropy naftowej, największe na świecie złoża gazu ziemnego – jego rezerwy są szacowane na 33,6 bln m3. Atutem Iranu jest również stabilny system prawny oraz sytuacja wewnętrzna.
Wymiana handlowa Polski z Iranem kształtuje się poniżej poziomu odpowiadającego potencjałowi obu państw. W 2014 r. polski eksport do Iranu wyniósł 34,9 mln euro, import 22,4 mln euro. Obroty handlowe przekroczyły wartość 57 mln euro. Zniesienie sankcji gospodarczych w stosunku do Iranu zmienia całkowicie pozycję strategiczną tego kraju i stwarza nowe możliwości współpracy naszych przedsiębiorców z ich potencjalnymi partnerami.
Zgłoszenie udziału oraz dodatkowe zapytania prosimy kierować do Biura współpracy z Zagranicą KIG.

źródło: www.kig.pl