Efektywna Firma

Metropolis BTL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie jest Efektywną Firmą 2015

Metropolis BTL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Metropolis BTL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 39,4 proc., a to oznacza, że Metropolis BTL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Metropolis BTL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Metropolis BTL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 10535 9589 -9,0
Zysk netto w tys. zł 4685 3294 -29,7
Kapitał własny w tys. zł 13706 9540 -30,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -69,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -23,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 44,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 34,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 78,8
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 39,4

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Metropolis BTL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.