Gepardy BiznesuPolskie Brylanty

Grupa Alumetal w Kętach jest Gepardem Biznesu 2015 i Potęgą Biznesu 2015

Grupa Alumetal w Kętach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 33,3 proc. Jej przychody w 2014 r. były wyższe niż 500 mln zł, ma więc też prawo do tytułu Potęga Biznesu 2015.

Grupa Alumetal w Kętach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 33,3 proc.  To oznacza, że Grupa Alumetal w Kętach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Jej przychody w 2014 r. były wyższe niż 500 mln zł, ma więc też prawo do tytułu Potęga Biznesu 2015.

Grupa Alumetal w Kętach może używać tytułu Potęga Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe Grupy Alumetal w Kętach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 1015286 1235308 21,7
Zysk netto w tys. zł 35833 58902 64,4
Kapitał własny w tys. zł 285455 324793 13,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 99,8
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 33,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 8,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Grupa Alumetal w Kętach.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.