Aktualności

Małopolskie chce założyć eksportową koronę

Małopolskie firmy mogą przenosić eksportowe góry – twierdzą eksperci Programu Rozwoju Eksportu (PRE), którzy spotkali się z przedsiębiorcami z regionu na konferencji w Krakowie.

Województwo dysponuje wieloma atutami, które mogą wspomóc lokalne firmy w ekspansji zagranicznej i to nie tylko w Europie, ale też na innych kontynentach. W ankiecie przeprowadzonej podczas spotkania PRE małopolscy eksporterzy wskazali, że interesują ich m.in. Ameryka Północna i Bliski Wschód.
Zgodnie z danymi Izby Celnej w Warszawie, Małopolskie zajmuje 6. pozycję pod względem wartości eksportu wśród polskich województw. W 2014 r. udział regionu w całkowitym krajowym wywozie oscylował wokół 5%. Wartość eksportu wyniosła blisko 7,8 mld euro . Według ekspertów PRE pozycja województwa małopolskiego mogłaby być dużo wyższa, choćby ze względu na ogromny potencjał małopolskich firm i bliskość wielu zagranicznych rynków. Dodatkowym impulsem dla eksportu jest doskonała strategia rozwoju przedsiębiorczości, którą wyróżnił nawet Komitet Regionów Unii Europejskiej, przyznając województwu tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016.
Małopolskie – najodważniejsze w eksporcie
Eksperci PRE podkreślają, że Małopolskę wyróżnia większa niż w przypadku pozostałych województw obecność na rynkach pozaeuropejskich. W 2014 r. na liście 25 najważniejszych krajów eksportowych województwa znalazło się aż 5 państw spoza Starego Kontynentu: USA, Chiny, Indie, Turcja, Brazylia. Dla całej Polski wyróżniono tylko trzy takie destynacje. Warty odnotowania jest też udział małopolskiego eksportu w wywozie do Ameryki Południowej, który jest dwa razy wyższy niż w przypadku danych dla całej Polski (1% w porównaniu do 0,5%). W 2014 r. Małopolska wypracowała aż blisko 10% udział w polskim eksporcie na ten kontynent.
Jeśli chodzi o plany eksportowe, to w ankiecie przeprowadzonej na krakowskim spotkaniu PRE aż 80% małopolskich przedsiębiorstw zaznaczyło, że chce rozwijać działalność poza Starym Kontynentem. Najczęściej wskazywano na Amerykę Północną (27% odpowiedzi) oraz Bliski i Środkowy Wschód (18%). Na kontynencie europejskim małopolski biznes najbardziej interesuje kierunek zachodni (59% odpowiedzi). Część zapytanych wskazała na Europę Środkową (14%), kraje skandynawskie oraz Europę Wschodnią i kraje WNP (po 10% dla obu kierunków).
Branże przyszłości
Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ) województwo małopolskie będzie budowało swoją przyszłość w oparciu o siedem strategicznych branż: biotechnologię i nauki o życiu (life sciences), energię zrównoważoną, ICT (informatyka i telekomunikacja), centra usług wspólnych (SSC/BPO), produkcję chemiczną, produkcję metali i wyrobów metalowych, elektrotechnikę i przemysł maszynowy. To właśnie te sektory będą nadawały tempa wymianie zagranicznej województwa. – Lista przyszłościowych specjalizacji eksportowych nie jest jednak zamknięta. Rozmowy z przedsiębiorcami pokazują nam, że zapał do zagranicznej ekspansji mają też firmy z innych branż – mówi Marlena Pachońska, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Krakowie.
Małopolskie buduje regionalną markę
Małopolskie może także wykorzystać rozpoznawalność swojej stolicy w świecie – wskazują eksperci PRE. Ze względu na wyjątkowe walory turystyczne Kraków jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych przez obcokrajowców miast w Polsce. – Budowanie własnej marki i rozpoznawalności na zagranicznych rynkach jest bardzo wymagającym zadaniem, ale koniecznym – mówi Marlena Pachońska. Taką potrzebę dostrzegły także lokalne władze, które w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 za jedno z kluczowych zadań stojących przed regionem uznały „Budowę i promocję marki Małopolski na arenie krajowej oraz międzynarodowej”.
Bardzo dużym wsparciem dla małopolskich firm z eksportowymi ambicjami będą fundusze unijne i przewidziane na ten cel dotacje np. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Działań 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne; 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktów – Marka Polskiej Gospodarki Brand czy 3.3. Wsparcie MSP w promocji marek produktowych Go to Brand.Pl. Małopolskie firmy będą mogły także skorzystać ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski, a dokładnie z Działania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP.

——
Program Rozwoju Eksportu (PRE) to projekt skierowany do firm, które chcą rozpocząć działalność poza Polską lub które za granicą są już obecne, ale mają dalsze ambicje rozwoju działalności za obcych rynkach.
Inicjatorem PRE jest Bank Zachodni WBK, zaś Partnerami Merytorycznymi Bisnode, Google, Crido Taxand, KPMG i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Na projekt składają się m.in. konferencje, seminaria, śniadania biznesowe oraz wirtualne i stacjonarne misje handlowe. Podczas tych wydarzeń Partnerzy dzielą się z przedsiębiorcami merytoryczną wiedzą i doświadczeniem. Prezentują konkretne, praktyczne narzędzia i rozwiązania z zakresu finansowania handlu zagranicznego, ubezpieczeń, analizy potencjalnych rynków ekspansji, weryfikacji partnerów biznesowych czy możliwości wykorzystania dotacji. Poruszane zagadnienia są systematycznie konsultowane z przedsiębiorcami i dzięki temu dopasowane do ich zainteresowań.
W pierwszych dwóch edycjach PRE w 2015 r. udział wzięło ponad 1000 przedstawicieli polskich firm. Za pomysł i realizację projektu Bank Zachodni WBK został wyróżniony INNOWATOREM WPROST 2015 oraz nagrodą LUMINATUS 2016 Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów na polskim rynku.