M-ROL Sp. z o. o. sp. k. to Efektywna Firma 2018

M-ROL Sp. z o. o. sp. k. w Odolanowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

M-ROL Sp. z o. o. sp. k. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 5,7 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Od początku swojej działalności, czyli roku 1974,  jest przedsiębiorstwem prywatnym, produkującym asortyment dla sektora rolniczego. Od 2018 roku rozpoczęła produkcję urządzeń dla recyklingu. Założycielem firmy był Bronisław Zawidzki – ojciec późniejszych właścicieli: prezesa Pawła Zawidzkiego oraz wiceprezes Michała Zawidzkiego.

Pod koniec 2018 roku prezes firmy Paweł Zawidzki wykupił wszystkie udziały, stając się jedynym właścicielem firmy.

Od początku lat 90-tych maszyny i urządzenia firmy  „M-ROL” stawały się coraz bardziej rozpoznawalną marką nie tylko na rynku polskim, ale i czeskim, węgierskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim, gdzie spółka jest liderem branży.

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy, na co wpływ miało wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, dbałość o solidne wykonania oraz konkurencyjna cena, pojawiła się nowa gama produktów w formie mieszalników do pasz sypkich, przenośników ślimakowych, rozdrabniaczy ssąco tłoczących.

W 2019 roku firma M-ROL obchodzi 45-lecie swojej działalności.

Więcej o firmie pod adresem: https://mrol.com.pl

O Instytucie Europejskiego Biznesu

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Autor: Jerzy Krajewski