M.K. Zielke Serwis Skrzyń Biegów S.K. to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

M.K. Zielke Serwis Skrzyń Biegów S.K. w Cieplewie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019, VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych.

M.K. Zielke Serwis Skrzyń Biegów S.K. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 20,4 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 21,8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019,  Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

M.K. Zielke Serwis Skrzyń Biegów S.K.  jest serwisem motoryzacyjnym w województwie pomorskim.  Jej usługi obejmują regenerację skrzyń biegów: manualnych, automatycznych, a także półautomatycznych oraz regenerację komputerów ASB i dynamiczną wymianę oleju. W zakres usług wchodzą także przeglądy samochodowe

Więcej o firmie pod adresem:  https://www.skrzynie-biegow.eu

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie. Zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.