Światowa Firma

Korzyści wynikające z powstania COIE

– Łączna liczba udzielonych przez Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w latach 2010-2014 usług pro-eksport wyniosła ponad 20 tys., zaś usług pro-biz blisko 2,4 tys. Dotychczas COIE zorganizowały ponad 180 spotkań informacyjnych oraz około 40 konferencji, w których łącznie uczestniczyło 7,5 tys. osób – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Inicjatywa tworzenia Centrów Obsług Inwestorów i Eksporterów powstała dzięki realizacji przez Ministerstwo Gospodarki nowych programów wspierających przedsiębiorstwa w ich ekspansji na rynki zagraniczne  Projekt zakładał budowę sieci punktów informacyjnych, po jednym w każdym województwie, które będą funkcjonować w ramach jednolitych standardów usługowych.

Wsparcie Ministerstwa Gospodarki dla sieci COIE jest odpowiedzią na potrzeby środowiska przedsiębiorców wynikające z braku dostępu do informacji z zakresu eksportu oraz możliwości prowadzenia inwestycji poza granicami kraju. Pomoc, którą oferują COIE pomaga ograniczać koszty wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne, zwiększa udział firm aktywnych na rynku międzynarodowym. Zapewnienia także bardziej efektywne wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych.

Wdrożenie projektu na poziomie regionalnym jest szansą aktywnego włączenia województw w kształtowanie i realizację współpracy gospodarczej z zagranicą. Zapewnia także bliższą kooperację regionów z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji podlegającymi pod Ministerstwo Gospodarki. Umożliwia również kształtowanie w regionie kadry w obszarze eksportu i polskich inwestycji za granicą.

źródło: www.mg.gov.pl