Aktualności

Identyfikator LEI – szansa czy utrudnienie?

LEI (Legal Entity Identifiler) to identyfikator alfanumeryczny, oparty na normie ISO 17442 stworzonej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Składa się z 20 znaków i ma na celu jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcji finansowej. Z czym wiąże się jego wprowadzenie i co to w praktyce oznacza dla przedsiębiorców? Kto może zyskać, a kto ma powody do obaw? Warto wiedzieć, zanim wystąpimy o kod LEI.

Kto powinien posiadać kod LEI?

Obowiązek posiadania numeru LEI będzie dotyczył każdego podmiotu prawnego, który zechce dokonywać jakichkolwiek transakcji finansowych. W sposób szczególny obejmie on jednak:

  • Podmioty niefinansowe, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i spółki działające we wszystkich branżach gospodarczych,
  • Instytucje finansowe, w tym banki, brokerów, instytucje kredytowe czy pośredników finansowych,
  • Fundusze emerytalne,
  • Fundusze inwestycyjne.

Brak LEI: i co dalej?

W przypadku braku kodu LEI nie będzie możliwości przeprowadzenia żadnej transakcji finansowej, czy to w odniesieniu do nabywania czy sprzedawania akcji, obligacji, bądź innych instrumentów finansowych.

Wyjątek: inwestorzy indywidualni

Czy jest to równoznaczne z tym, że niektórzy inwestorzy, jeśli nie zdecydują się na zakup kodu LEI, utracą w tym roku prawo do przeprowadzania transakcji ?

Opinia eksperta:

“Obowiązek posiadania kodu LEI, a tym samym wymóg raportowania wszelkich transakcji, nie dotyczy wszystkich inwestorów prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne prowadzące własną firmę nie będą nim objęte, o ile inwestują indywidualnie, czyli poza własną działalnością gospodarczą.” – Marek Strzelczyk, Menedżer ds. nowych produktów i IT, GS1 Polska

Jak uzyskać numer LEI?

Prawo nadawania numeru LEI mają wyłącznie Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU). Są to takie organizacje, które pozytywnie przeszły proces akredytacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), czyli podmiotu zarządzającego LEI na całym świecie. Podmioty ubiegające się o nadanie numeru LEI powinny znać następujące fakty:

  • Opłata za uzyskanie numeru LEI w GS1 to koszt w wysokości 89 EUR.
  • Numer LEI jest ważny przez okres 1 roku.
  • Odnowienie numeru, tak by był ważny przez kolejny rok, wiąże się z opłatą 59 EUR.
  • Na 6 tygodni przed upływem terminu jego ważności, GS1 przypomni Tobie o konieczności jego odnowienia.
  • Uzyskanie numeru wymaga rejestracji oraz złożenia odpowiedniego wniosku na stronie https://www.lei.direct/en/.

Szczegóły uzyskania i posługiwania się kodami LEI są określone w regulacjach europejskich, takich jak EMIR, REMIT, MiFID II/MiFIR, CSDR, a także SFTR.