Green Petrol Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Green Petrol Sp. z o.o. w Bielawach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Green Petrol Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 80,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 22,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Green Petrol Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 18 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Firma specjalizuje się w zbiórce i recyklingu zużytych opon. Jest jednym z wiodących przedsiębiorstw tej branży na krajowym rynku. Codziennie przetwarza około 50 ton tego typu odpadów. W skali miesiąca daje to liczbę około 1300 ton w przeciągu roku – 15 600 ton. Jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu bardzo nowoczesnego i wydajnego sprzętu marki ANDRITZ MeWa GmbH. Jej działalność wydajnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Pomaga firmom posiadającym zużyte opony w pozbyciu się kłopotliwego odpadu. Organizuje odbiór wyeksploatowanego ogumienia, a następnie poddaje je procesom recyklingu.

W wyniku procesu odzysku powstaje m.in. granulat typu chips, który może być wykorzystywany jako paliwo alternatywne. Dzięki swojej wysokiej wartości energetycznej uznany on został za wysokiej klasy substytut węgli energetycznych i obecnie wykorzystywany jest do współspalania z miałem węglowym w eksploatowanych przemysłowo kotłach rusztowych oraz piecach cementowych. Głównymi odbiorcami tego typu produktu od Green Petrol Sp. z o.o. są  cementownie. Chips niekiedy wykorzystywany jest również przez ciepłownie. Spalanie granulatu powstałego z opon w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach jest mniej szkodliwe dla środowiska niż spalanie węgla. Oznacza mniejszą emisję dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Poza tym po spaleniu „paliwa” z ogumienia powstaje znacznie mniej popiołu.

Przez prowadzony w firmi recykling z opon odzyskiwany jest również drut stalowy. Może być on wykorzystywany jako wsad do pieców hutniczych.

W wyniku recyklingu opon może ponadto powstawać surowiec wykorzystywany także przy budowie boisk sportowych, bieżni, placów zabaw dla dzieci, dywaników samochodowych, mat gumowych, wykładzin dźwiękochłonnych i amortyzujących uderzenia, wysepek drogowych  i progów zwalniających, pod tory kolejowe i tramwajowe.

Reasumując, Green Petrol Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno tych, którzy chcą pozbyć się zużytego ogumienia, jak i tych, którzy potrzebują surowców powstających w wyniku recyklingu opon.

Więcej o firmie pod adresem:  http://greenpetrol.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.