Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą we Włocławku

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 43 firmy z siedzibą we Włocławku, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą we Włocławku
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Waspak Sp. z o.o. 441 5838
2 Grumar Sp. z o.o. 246 982
3 MAJSTER BUDOWLANE ABC Sp. z o.o. 228 2170
4 Brzęczkowski Sp. z o.o. 218 8300
5 G+p Izomont Sp. z o.o. 163 6356
6 Agam Sp. z o.o. S.K. 139 53605
7 Zakład Usług Remontowo – Montażowych Remak S.J. 135 10300
8 Flormet Sp. z o.o. 134 9069
9 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 107 20556
10 Przedsiębiorstwo Budowlane Budom Sp. z o.o. 106 3427
11 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ravis-Wodzyńscy Sp.J. 88 21761
12 RUN – CHŁODNIA Sp. z o.o. 88 32543
13 Samba-Anacom Podgórski S.K. 86 1671
14 Agril Sp. z o.o. 82 9986
15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa We Włocławku 75 25134
16 Majster-Atlas Kujawy P. Świec S.J. 74 20961
17 Naturtim Sp. z o.o. S.K. 71 20041
18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Janex Sp. z o.o. 70 1007
19 Renex Sp. z o.o. S.K. 69 39224
20 EKO-PACKERS Sp. z o.o. 52 1468
21 OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o. 50 56959
22 BARSKA Centrum Diagnostyczno Lecznicze Sp. z o.o. 49 21592
23 Zakład Medyczny Diag Med Plus Sp. z o.o. 44 3095
24 ACV Polska Sp. z o.o. 43 31269
25 Grządziel Investment sp. z o.o. 37 22030
26 Nobilon Sp. z o.o. 35 8769
27 PROF – MED Sp. z o.o. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa 35 3190
28 KAR-POL KAROL GÓRCZYŃSKI 33 79549
29 Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny Barska Sp. z o.o. 32 1376
30 Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 31 539240
31 Brass-Bis Sp. z o.o. sp.k. 30 9569
32 Elmehurt L. Kisielewski, M.Sieraczkiewicz, T.Szybieniecki sp.j. 30 9395
33 Girder Sp. z o.o. 28 12046
34 Biuro Ochrony Osób i Mienia Argus Sp. z o.o. 28 4273
35 Protech Sp. z o.o. 28 1279
36 Arttech Instalacje Sp. z o.o. 24 2430
37 Mar-Food Sp. z o.o. 21 35
38 Instalnova Grupa SBS K.Borkowski-Sp.k. 20 21478
39 Transchem Sp. z o.o. 19 115506
40 Wika Polska Sp. z o.o. Sgf S.K. 19 191014
41 Centrum Kształcenia i Zarządzania Atut Sp. z o.o. 15 534
42 Lewiatan Holding S.A. 11 19913
43 Biuro Handlowe Elroy Krystyna Maria Rojek Leszek Michał Rojek – sp.j. 11 7009


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.