Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Żorach

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 40 firm z siedzibą w Żorach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Żorach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Wojmar Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. 4348 3750
2 Mirgo Sp. z o.o. 2553 875
3 GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. 1262 2221
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MIX Urszula i Zdzisław Broda sp.j. 764 8152
5 Kama-Vitrum Huta Szkła sp. z o.o. 395 10459
6 Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o. 314 2515
7 Sobik Firma Handlowo Usługowa Sobik Marian 238 191549
8 EUROMOT Sp. z o.o. ZUH 234 6190
9 Eltrum Sp. z o.o. 221 899
10 Bako J.H.Kłosek sp.j. 207 540
11 Voyage Sp. z o.o. 205 10836
12 Gkz Sp. z o.o. 179 162575
13 Zo Eurobau Sp. z o.o. 151 13793
14 Kapadora Sp. z o.o. 132 6163
15 Luans Sp. z o.o. 103 17735
16 HLS SYSTEM Sp. z o.o. 100 3668
17 Twj Sp. z o.o. 99 12993
18 R-Trans Sp. z o.o. 73 1136
19 Grupa Atlas Tours Sp. z o.o. 73 1798
20 As Vending Sp. z o.o. sp.k. 67 11466
21 Geo-Wiert Sp. z o.o. 64 5299
22 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Alcu Bis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 63 12828
23 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kk Kwant Sp. z o.o. 61 3658
24 Konsek Janusz, Konsek Ewa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Konsek Sp. J. 57 18498
25 Hydrosolar Sp. z o.o. Górny Śląsk S.K. 57 39996
26 Kennametal Produkcja Sp. z o.o. 47 10976
27 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Tolos Sp. z o.o. 45 4091
28 Z&G Trans Pysz Sp. z o.o. 43 1523
29 Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne Tolos Piotr Walczak i Wspólnicy sp.k. 41 74400
30 Extral Sp. z o.o. 35 215061
31 Trent Sp. z o.o. 33 7493
32 Ogumienie Samochodowe Klenart sp.j. Klenart Maria, Klenart Andrzej, Klenart Jan, Czop Barbara, Gruner Krystyna 23 8143
33 SCHUTZ POLSKA Sp. z o.o. 22 18537
34 Urządzenia i Konstrukcje S.A. 22 17382
35 Printex Łapot Sp. z o.o. 21 11097
36 Best-Eko Sp. z o.o. 20 11548
37 Pharmacon Partner Sp. z o.o. S.K. 18 19075
38 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. 17 52148
39 Bako Sp. z o.o. 15 3535
40 Awax-Plast Sp. z o.o. 13 15117


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.