Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Słupsku

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 70 firm z siedzibą w Słupsku, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Słupsku
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Apartamenty Sp. z o.o. Słupsk 4748 2784
2 Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Słupsk 2009 31113
3 Rolwar Sp. z o.o. Słupsk 1551 320
4 Zakład Usług Inżynierskich Trafic Sp. z o.o. Słupsk 999 1894
5 Igmar Ad Plus Sp. z o.o. Słupsk 876 2895
6 Ustka Apartamenty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Słupsk 434 14988
7 Pbo Budownictwo Hydrotechniczne i Ogólne Sp. z o.o. Słupsk 304 65
8 Biznes Partner Sp. z o.o. Słupsk 273 132
9 Baltic – Eko Sp. z o.o. Słupsk 254 573
10 Atp Budownictwo Sp. z o.o. Słupsk 219 7637
11 Kl-Group Sp. z o.o. Słupsk 199 398
12 Morze Sp. z o.o. Słupsk 196 1207
13 Morskie Zacisze Sp. z o.o. Słupsk 183 349
14 Euro-Tours Sp. z o.o. S.K. Słupsk 165 1894
15 Bostar – Sp. z o.o. Słupsk 163 670
16 Sima Sp. z o.o. S.K. Słupsk 153 12135
17 Medica-Group Sp. z o.o. Słupsk 142 653
18 Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji Instalex M.Zieliński sp.j. Słupsk 139 17116
19 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Pod Wieżą Sp. z o.o. Słupsk 135 152
20 Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlano – Wytwórcza Słupsk 124 829
21 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Perspektywa Sp. z o.o. Słupsk 113 2276
22 Color Box Sp. z o.o. Słupsk 113 2629
23 Dfs Group Sp. z o.o. Słupsk 110 2417
24 Biuro Podróży Anna Partyka – Sp. z o.o. Słupsk 103 1427
25 MM Logistics Sp. z o.o. Słupsk 95 6926
26 Nova Jakub Kiersnowski S.K. Słupsk 90 12896
27 Bartoszkiewicz Sp. z o.o. Słupsk 90 1150
28 Agopol-Ekotrade Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Słupsk 90 2831
29 Geoplan – Biuro Projektów Sp. z o.o. Słupsk 82 41
30 Dp Logistics Sp. z o.o. Słupsk 80 984
31 Czapiewscy Sp. z o.o. Słupsk 78 729
32 Amm Robot – G. Madajczyk, J. Mazurkiewicz – sp.j. Słupsk 73 3808
33 Euro-Fish Sp. z o.o. Słupsk 71 1185
34 Continental Goebel sp.j. Słupsk 71 7527
35 METZŁOM Ligęza S. J. Słupsk 68 41367
36 Centrala Nasienna Sp. z o.o. Słupsk 64 1431
37 Polans Group Sp. z o.o. Słupsk 63 1126
38 Sommer Sp. z o.o. Słupsk 62 2177
39 Dozór 24 Sp. z o.o. Słupsk 61 517
40 Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. Słupsk 60 606
41 Apion Sp. z o.o. S.K.A. Słupsk 54 5510
42 Fimal Psb Sp. z o.o. Słupsk 48 51494
43 Jubiler Sp. z o.o. Słupsk 47 814
44 FAMAROL S.A. Fabryka Maszyn Rolniczych Słupsk 44 7540
45 Simplex Sp. z o.o. Słupsk 43 941
46 Poldan Net Sp. z o.o. Słupsk 43 7555
47 Abatec Sp. z o.o. Słupsk 42 17902
48 Baltica Sp. z o.o. Słupsk 41 553
49 Krymar Handel Hurt Detal sp.j. Krystyna Begedza, Mariusz Duszkiewicz Słupsk 39 3137
50 Lauber Sp. z o.o. Słupsk 36 15501
51 Ms Więcej Niż Okna Sp. z o.o. Słupsk 35 35121
52 Piast Sp. z o.o. Słupsk 34 2423
53 Eco Plan S.A. Słupsk 31 20259
54 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Nauczyciela Słupsk 27 709
55 JANTAR Sp. z o.o. Słupsk 25 70053
56 Metal Pl Sp. z o.o. Słupsk 24 2642
57 Starfol Sp. z o.o. Słupsk 23 766
58 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Słupsk 23 43747
59 Baks Alina Borucka Restauracje Mcdonald`S Słupsk 21 38178
60 Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Słupsk 20 27689
61 Hurtex Sp. z o.o. Słupsk 20 1699
62 Ignaczak Technika Grzewcza Sp. z o.o. Słupsk 20 1116
63 Jantar 3 Sp. z o.o. Słupsk 20 7280
64 Jantar 2 Sp. z o.o. Słupsk 19 16887
65 Auto-Hak Sp. z o.o. Słupsk 19 188827
66 PAULA FISH Sławomir Gojdź S.J. Słupsk 18 267646
67 Zdrovis Sp. z o.o. Słupsk 18 160
68 Vitromed Sp. z o.o. Słupsk 17 129
69 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Starnet Sp. z o.o. Słupsk 17 7025
70 Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk 11 55924


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.