Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Piasecznie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 75 firm z siedzibą w Piasecznie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Piasecznie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Michel Laboratory sp.j. Pawluczuk Piaseczno 7548 11020
2 Sowa Sp. z o.o. Piaseczno 2944 3616
3 Ikr Sp. z o.o. Piaseczno 2488 1097
4 Mb Europe Sp. z o.o. Piaseczno 1486 2869
5 Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. Piaseczno 867 21606
6 Iqcs Sp. z o.o. Piaseczno 752 1280
7 Eftezet Sp. z o.o. Piaseczno 630 381
8 Global-Serwis Sp. z o.o. Piaseczno 530 1304
9 Nasko Sp. z o.o. Piaseczno 349 10281
10 Medim Sp. z o.o. Piaseczno 348 50008
11 Satimed Sp. z o.o. Piaseczno 324 1492
12 Proinkam Sp. z o.o. Piaseczno 306 123
13 ATS Digital Sp. z o.o. S.K.A. Piaseczno 306 5689
14 Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp. j. Piaseczno 291 10389
15 Safe Tree Sp. z o.o. Piaseczno 287 211
16 Gp-Projekt Sp. z o.o. Piaseczno 251 359
17 Artystik Poland Group Sp. z o.o. Piaseczno 239 3660
18 Budownictwo Prestige PM Sp. z o.o. sp.k. Piaseczno 236 46283
19 Esox Projekt Sp. z o.o. Piaseczno 219 665
20 CDP Centrum Dystrybucji Palet Sp. z o.o. Piaseczno 216 2339
21 Top Implant Technologies Sp. z o.o. Piaseczno 213 155
22 Milieumed Sp. z o.o. Piaseczno 212 1110
23 Mogado Sp. z o.o. Piaseczno 201 450
24 Packaging Factory Sp. z o.o. Piaseczno 198 1690
25 King Food Sp. z o.o. Piaseczno 192 2621
26 Altus Risk Management Services Sp. z o.o. Piaseczno 151 135
27 Sebax Sp. z o.o. Piaseczno 129 720
28 Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. Piaseczno 115 5470
29 Eltom Sp. z o.o. Piaseczno 103 4125
30 CX Dystrybucja Sp. z o.o. Piaseczno 99 6385
31 Rollprint Sp. z o.o. S.K. Piaseczno 96 7096
32 ROVERS POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno 86 8247
33 Wizja Multimedia Sp. z o.o. Piaseczno 85 6371
34 Partner Temps Sp. z o.o. sp.k. Piaseczno 85 6466
35 Technotop Sp. z o.o. Piaseczno 80 4592
36 ACC Chemicals Sp. z o.o. S.K. Piaseczno 76 1173
37 Federpellami S.P.A. S.A. Oddział W Polsce Piaseczno 73 11362
38 Visionlite Sp. z o.o. Piaseczno 71 4391
39 Ewlit Sp. z o.o. S.K. Piaseczno 56 24405
40 COREX Sp. z o.o. Piaseczno 53 9984
41 Semstar Sp. z o.o. Piaseczno 51 171
42 Polska Grupa Przedsiębiorców Sp. z o.o. S.K. Piaseczno 50 2186
43 Jbj Wózki Widłowe Sp. z o.o. Piaseczno 45 784
44 MB Motors Sp. z o.o. Piaseczno 45 73407
45 Duravit Polska Sp. z o.o. Piaseczno 42 6113
46 Schunk Intec Sp. z o.o. Piaseczno 42 11136
47 Eurodom Polska Sp. z o.o. Piaseczno 42 2244
48 Logwin Poland Sp. z o.o. Piaseczno 41 76216
49 Bautech Wojciechowski, Lickiewicz, sp.j. Piaseczno 41 10676
50 PPHU Piaseczno Sp. z o.o. Piaseczno 35 62373
51 Tide Software Sp. z o.o. Piaseczno 33 2358
52 Cintamani Poland S.J. Piaseczno 33 15037
53 Chodzeń Sp. z o.o. sp.k. Piaseczno 33 107940
54 Everest Polska Sp. z o.o. Piaseczno 31 4121
55 Trans-Petro-Color Sp. z o.o. Piaseczno 29 9697
56 Aqua Paweł Karasiewicz Spółka Komandytowa Piaseczno 28 4748
57 Rs Inwestycje Sp. z o.o. Piaseczno 28 332
58 Gromar Sp. z o.o. Piaseczno 28 642
59 AMBASADOR 92 Sp. z o.o. S.K. Piaseczno 26 41593
60 Lift Components Sp. z o.o. Piaseczno 26 9069
61 Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ Piaseczno 25 23566
62 Grupa 1 Prestige PM Sp. z o.o. S.K.A. Piaseczno 25 80697
63 Dacpol Sp. z o.o. Piaseczno 24 125277
64 Alfaseal Group Sp. z o.o. Piaseczno 23 4080
65 Ira-Inteligentne Rozwiązania Automatyki Sp. z o.o. Piaseczno 23 1248
66 S.B.E. Polska Sp. z o.o. Piaseczno 23 12950
67 Frey sp.j. Piaseczno 22 23536
68 Sadyba Prestige Pm Sp. z o.o. sp.k. Piaseczno 21 15610
69 Sapientia Sp. z o.o. Piaseczno 20 39003
70 PZM PIASECZNO Sp. z o.o. PPHU Piaseczno 17 6727
71 Artec Design Sp. z o.o. Piaseczno 16 186
72 Signode Polska Sp. z o.o. Piaseczno 14 19261
73 Saipp Security Sp. z o.o. Piaseczno 13 530
74 Wine 4 You Sp. z o.o. Piaseczno 13 12246
75 Markel Sp. z o.o. Piaseczno 12 7490


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.