Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Rybniku

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 84 firmy z siedzibą w Rybniku, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Rybniku
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Auto Junior Sp. z o.o. S.K. Rybnik 4479 4281
2 Jang Sp. z o.o. Rybnik 2056 3609
3 Remont-Ex Sp. z o.o. Rybnik 1340 15995
4 Al-Con Sp. z o.o. Rybnik 1142 4153
5 Budowlani.Pl Sp. z o.o. Rybnik 1039 3086
6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Trex-Hal Sp. z o. o. Rybnik 931 5408
7 Cm Logistic Sp. z o.o. Rybnik 716 83
8 Eurokompleks Sp. z o.o. Rybnik 662 329
9 Barnabas Sp. z o.o. Rybnik 540 1717
10 Nowosystem Sp. z o.o. Rybnik 378 8393
11 Iwent Sp. z o.o. Rybnik 372 5201
12 Projektdecor.pl S.A. Rybnik 371 7962
13 Ip Connect Sp. z o.o. Rybnik 341 2119
14 Pak – Druk Sp. z o.o. Rybnik 330 101
15 Profisystem Cnc Sp. z o.o. Rybnik 285 2324
16 Biostat Sp. z o.o. Rybnik 269 1085
17 Galeria Wodzisław Karuzela Sp. z o.o. Rybnik 267 35933
18 Prom Dragon Sp. z o.o. Rybnik 247 1224
19 Neko Energia Sp. z o.o. S.K. Rybnik 239 7123
20 Wanar Sp. z o.o. Rybnik 218 2685
21 Elite Pharm Sp. z o.o. Rybnik 166 12889
22 INFRA SILESIA S.A. Rybnik 163 25124
23 Bateko Sp. z o.o. Rybnik 163 1488
24 Elrow Sp. z o.o. Rybnik 152 4435
25 Silesia-Drut Sp. z o.o. Rybnik 150 4197
26 Wik Sp. z o.o. Rybnik 132 21850
27 OS3 Group S.A. Rybnik 124 10807
28 Getex Sp. z o.o. Rybnik 101 2141
29 Sadex-Serwis Sp. z o.o. Rybnik 100 7467
30 HYDROTECH S.A. Rybnik 92 21801
31 Magra Wilhelm & Wspólnicy sp.j. Rybnik 70 3416
32 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Medrem Sp. z o.o. Rybnik 70 2937
33 Suplemed Sp. z o.o. Rybnik 68 19066
34 Gamon Trucks Sp. z o.o. Rybnik 65 6734
35 Sadex Sp. z o.o. Rybnik 64 10166
36 Promet Sp. z o.o. Rybnik 62 22477
37 PHU WĘGLOHUT S.J. Ewa Hoppe-Polak, Grzegorz Polak Rybnik 59 96623
38 Rosbanq Sp. z o.o. Rybnik 53 118
39 Dms Sp. z o.o. Rybnik 53 43017
40 Gros Sp. z o.o. Rybnik 53 5874
41 Rodlew Qmd Sp. z o.o. Rybnik 49 4425
42 Ligra Sp. z o.o. Rybnik 46 8515
43 Pre Elproinstal Sp. z o.o. Rybnik 46 1766
44 Ga-Ma Gaz Sp. z o.o. Rybnik 46 5756
45 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rybnik 44 352566
46 G&G Sp. z o.o. Rybnik 43 3330
47 Hostersi Sp. z o.o. Rybnik 42 5861
48 Uliarczyk Sp. z o.o. Rybnik 41 10231
49 ZOWER Sp. z o.o. Rybnik 36 44556
50 Brico Sp. z o.o. Rybnik 35 3642
51 Chwołka Piotr Artech Rybnik 33 8504
52 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Elektrowni Rybnik Rybnik 33 14748
53 Ład-Komplex Sp. z o.o. Rybnik 33 55832
54 P.P.H.U. Wanda Bogusław Maziarz Rybnik 31 59083
55 Klub Sportowy ROW Rybnik S.A. Rybnik 31 12103
56 Machine Tools International Sp. z o.o. Rybnik 30 20539
57 Leon Sp. z o.o. Rybnik 30 2111
58 Sego Sp. z o.o. Rybnik 30 19027
59 Estrada Rybnicka Sp. z o.o. Rybnik 28 3961
60 Omega Sp. z o.o. Rybnik 27 480
61 OPA-ROW Sp. z o.o. Rybnik 27 89142
62 Inis Sp. z o.o. Rybnik 26 37776
63 Dpmtech Sp. z o.o. Rybnik 25 653
64 Europet Sp. z o.o. Rybnik 24 2007
65 Gbinvesta Sp. z o.o. Rybnik 23 1095
66 Mad-Mobil sp.j. D. Oszek, M. Gawałek, A. Oszek Rybnik 22 28100
67 Rak And Roll sp.j. Rybnik 22 40320
68 Pawar Sp. z o.o. sp.k. Rybnik 21 25071
69 ECOL Sp. z o.o. Rybnik 20 20250
70 Fds System Sp. z o.o. Rybnik 19 4400
71 Asteco Polska Sp. z o.o. Rybnik 17 8326
72 Rema Sp. z o.o. Rybnik 17 2394
73 Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. Rybnik 16 22490
74 Moraj Sp. z o.o. sp.k. Rybnik 16 140414
75 Politan Sp. z o.o. Rybnik 15 1205
76 Beghelli-Polska Sp. z o.o. Rybnik 15 18803
77 WRĘBOWA Sp. z o.o. Rybnik 15 19041
78 Tesko Steel Sp. z o.o. Rybnik 14 130819
79 TRANSGÓR S.A. Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe Rybnik 14 8165
80 Ruckzuck.Biz Sp. z o.o. Rybnik 13 20466
81 Globtrans Sp. z o.o. Rybnik 12 147
82 Energosystem Rybnik Sp. z o.o. Rybnik 12 6073
83 Medikol Sp. z o.o. Rybnik 11 8269
84 Salelifter Sp. z o.o. Rybnik 10 7937


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.