Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Nowym Sączu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 72 firmy z siedzibą w Nowym Sączu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Nowym Sączu
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Arcor Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. S.K.A. Nowy Sącz 29139 45322
2 Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. Nowy Sącz 1622 17935
3 F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł Nowy Sącz 1282 90524
4 Hypercrew Sp. z o.o. Nowy Sącz 1197 2363
5 Inventum Sp. z o.o. Nowy Sącz 416 3143
6 MTM Hospital Group Sp. z o.o. Nowy Sącz 365 39572
7 Erbet Sp. z o.o. Nowy Sącz 339 46914
8 Nowbud Sp. z o.o. Nowy Sącz 288 1973
9 Icelogistic Sp. z o.o. Nowy Sącz 215 302
10 Energy-Eco Ck Sp. z o.o. Nowy Sącz 171 1973
11 Conberg Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 167 7054
12 Zet Logistic Sp. z o.o. Nowy Sącz 164 10099
13 Gortex Adam Górski sp.j. Nowy Sącz 156 37212
14 POSESJA Sp. z o.o. Nowy Sącz 146 1050
15 Ryszard Mężyk – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Nowy Sącz 131 50177
16 MAG – FERUM S.J. Nowy Sącz 122 16142
17 Przedsiębiorstwo Handlowe Feniks T.K.Śliwa,J.Z.Kos-sp.j. Nowy Sącz 119 13938
18 Tradycja Fabryka Okien Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 104 10574
19 Ramex Sp. z o.o. Nowy Sącz 80 163
20 F. H. ALU MET CEMPA DARIUSZ Nowy Sącz 66 46154
21 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Nowy Sącz 58 152981
22 Telekom Sp. z o.o. Nowy Sącz 58 3275
23 Q-Graf Sp. z o.o. Nowy Sącz 52 14489
24 Biuro Rachunkowe Dekret Sp. z o.o. Nowy Sącz 52 118
25 Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. Nowy Sącz 52 5960
26 Budrol Sp. z o.o. Nowy Sącz 51 1434
27 Wadoma Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 47 32571
28 Budownictwo Mosty Drogi Bmd Sp. z o.o. Nowy Sącz 45 1576
29 Alwis & Secura Sp. z o.o. Nowy Sącz 45 6945
30 Usługi Wydzielone Intrakom Sp. z o.o. Nowy Sącz 45 3455
31 Biuro Rachunkowe Record Sp. z o.o. Nowy Sącz 39 351
32 Vh Business Group Sp. z o.o. Nowy Sącz 38 760
33 Polssaj Sukiennik i Wspólnicy sp.j. Nowy Sącz 38 4382
34 Ekofrost Sp. z o.o. Nowy Sącz 37 7027
35 Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu Nowy Sącz 37 1411
36 Polska Grupa Rybna Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 36 12159
37 Kompostech Sp. z o.o. Nowy Sącz 35 14890
38 Ersbet Sp. z o.o. Nowy Sącz 35 18440
39 Spółdzielnia Mieszkaniowa BESKID Nowy Sącz 34 11147
40 Simko Sp. z o.o. Nowy Sącz 34 425
41 Agrofood Poland Chmielnicki, Ferenc sp.j. Nowy Sącz 33 40709
42 GRIMBUD Sp. z o.o. Zakład Budowlano Montażowy Nowy Sącz 33 87118
43 PPHU Kajman Jan Karpiel – sp.j. Nowy Sącz 33 3334
44 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedium Sp. z o.o. Nowy Sącz 33 9194
45 Dako Sp. z o.o. Nowy Sącz 32 83954
46 Autocolor Sp. z o.o. Nowy Sącz 29 5186
47 IPRA POLSKA Sp. z o.o. Nowy Sącz 29 9364
48 Prospona Sp. z o.o. Nowy Sącz 29 31021
49 Stucco-Handel Magdalena Gaborek i Witold Gaborek sp.j. Nowy Sącz 28 3810
50 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Nowy Sącz 28 33478
51 Honer Górka Leszek, Górka Sławomir sp.j. Nowy Sącz 27 15257
52 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kier Tadeusz Żelazko Sp. J. Nowy Sącz 27 20649
53 Spółdzielnia Mieszkaniowa Siła w Nowym Sączu Nowy Sącz 26 11842
54 Aw Bautex Sp. z o.o. Nowy Sącz 26 3449
55 Hogmax Sp. z o.o. Nowy Sącz 26 4874
56 Domy, Biura, Apartamenty Development Sp. z o.o. Nowy Sącz 25 3384
57 ERBET B Sp. z o.o. Nowy Sącz 24 971
58 Carex Nr 1 Sp. z o.o. Nowy Sącz 24 4072
59 Lamintex Sp. z o.o. Nowy Sącz 24 63705
60 TATRAN GROUP Sp. z o.o. Nowy Sącz 24 673
61 Konsbud 2 Sp. z o.o. Sp.K. Nowy Sącz 23 19897
62 Egomix Polska Sp. z o.o. Nowy Sącz 22 103
63 Sts-Berg Sp. z o.o. Nowy Sącz 22 14140
64 Antidotum Sp. z o.o. Nowy Sącz 18 8595
65 Metalex Sp. z o.o. Nowy Sącz 17 9513
66 Lesko Sp. z o.o. Nowy Sącz 16 810
67 Hejan Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 16 1979
68 Zbd Sp. z o.o. sp.k. Nowy Sącz 13 17536
69 CH Gołąbkowice Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa Nowy Sącz 13 34905
70 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 12 90015
71 Signa Sp. z o.o. Nowy Sącz 11 3489
72 Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Sącz 10 85967


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.