Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Mielcu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 53 firmy z siedzibą w Mielcu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Mielcu
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 RBS Media Sp. z o.o. S.K. Mielec 11640 15970
2 Interviax Sp. z o.o. Mielec 521 3107
3 Gumotiv Sp. z o.o. S.K. Mielec 374 16140
4 Inte-Maszyny Sp. z o.o. Mielec 339 3464
5 Bio – Way Sp. z o.o. S.K.A. Mielec 292 995
6 Dohmeyer Construction Sp. z o.o. Mielec 269 8481
7 Zakłady Odzieżowe AG Sp. z o.o. Mielec 239 9351
8 Pb 8 Sp. z o.o. Mielec 237 4778
9 Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Mielec 201 2864
10 Firma Handlowo-Usługowa Atut Marek i Alicja Janeczek – sp.j. Mielec 179 2558
11 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne Dom-Eko Sp. z o.o. Mielec 149 6601
12 R&G Plus Sp. z o.o. Mielec 141 34965
13 Froneri Polska Sp. z o.o. Mielec 129 329716
14 Agrobaza Sp. z o.o. S.K. Mielec 126 13118
15 Deweloper CUS Sp. z o.o. S.K. Mielec 108 19545
16 Eurotech INT Sp. z o.o. S.K. Mielec 106 6343
17 SDS Sp. z o.o. PHUP Mielec 105 5824
18 Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G S.A. Mielec 103 63428
19 MTLD Sp. z o.o. S.K. Mielec 96 11617
20 Yasa Motors Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Mielec 92 38058
21 Reg Form Sp. z o.o. S.K. Mielec 83 17303
22 Metalpol Sp. z o.o. Mielec 76 26177
23 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Wojciech Tycner Mielec 71 30023
24 Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o. Mielec 69 92362
25 SILVA Sp. z o.o. Mielec 54 37056
26 GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. Zakłady Gumowe w Mielcu Mielec 50 26140
27 Cobi Factory S.A. Mielec 49 40560
28 Energia Euro Park Sp. z o.o. Mielec 47 40862
29 GLF Polska Mielec Sp. z o.o. Mielec 43 9849
30 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima Bąk S.J. Mielec 43 8542
31 Samdex Sp. z o.o. Mielec 41 26009
32 Centro-Bud Development Sp. z o.o. Mielec 38 8149
33 SSC Sp. z o.o. sp.k. Mielec 37 17074
34 Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. Mielec 36 59189
35 Budoterm Tmt Turkot sp.j. Mielec 33 6078
36 Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. Mielec 30 65636
37 Malta Assets Sp. z o.o. Mielec 26 113821
38 Starco Polska Sp. z o.o. Mielec 26 16100
39 Argali Investment Sp. z o.o. Mielec 25 12536
40 Auto Market Centrum G.Bajor, J.Przygoda Sp.J. Mielec 24 2851
41 Eurotech Sp. z o.o. Mielec 23 13981
42 Zamtechnika Sp. z o.o. Mielec 20 8631
43 Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Mielec 18 92707
44 Firma TARAPATA Sp. z o.o. Mielec 18 105688
45 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Mielec 17 1457
46 Waldrex Sp. z o.o. S.K. Mielec 17 15657
47 Kronospan OSB Sp. z o.o. Mielec 17 393975
48 Ws Kooperacja Pzl-Mielec Sp. z o.o. Mielec 16 4376
49 AUTOPART S.A. Mielec 16 58142
50 PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o. Mielec 15 51754
51 KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Mielec 14 1241635
52 Zetes Sp. z o.o. Mielec 12 1016
53 Remog Polska Sp. z o.o. Mielec 11 63563


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.