Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Legnicy

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 74 firmy z siedzibą w Legnicy, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Legnicy
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Modernbud Deweloper Sp. z o.o. 1 sp.k. Legnica 20557 24658
2 Sun Project Sp. z o.o. Legnica 8262 14188
3 Cobex Nieruchomości Sp. z o.o. Legnica 955 2275
4 Waan – Sp. z o.o. Legnica 619 1821
5 Mr Job Hr Support Sp. z o.o. Legnica 617 3367
6 Bono Sp. z o.o. Legnica 554 1098
7 Agrohandel sp.j. A.Plecety, I.Plecety Legnica 544 23544
8 DGP Provider Sp. z o.o. Legnica 515 8663
9 Srp Finance Sp. z o.o. Legnica 406 1412
10 Wsc Sp. z o.o. Legnica 373 772
11 Gravis Rachunkowość i Podatki Sp. z o.o. Legnica 353 561
12 Kancelaria Hmp Invest Sp. z o.o. Legnica 324 1047
13 Jarexs Plus Sp. z o.o. Legnica 312 8936
14 Ośrodek Psychiatryczno-Psychologiczny Metis Sp. z o.o. Legnica 237 691
15 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Legnica 233 114297
16 Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. Legnica 220 6790
17 Zakład Produkcji Hamulców Unimex Sp. z o.o. Legnica 177 1849
18 Angra Aleksy Ignaczak I Spółka, S.J. Legnica 173 3099
19 Trans-Gravel Bem i S-Ka sp.j. Legnica 170 912
20 GIEŁDA HURTOWA S.A. Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy Legnica 165 1958
21 P. H. JAREXS Sp. z o.o. Legnica 160 18680
22 Centrum Aptekarsko-Lekarskie Farmed -Sp. z o.o. Legnica 151 1749
23 Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów Vita z siedzibą w Legnicy Legnica 135 263
24 Kancelaria Rachunkowości i Podatków Bilans Sp. z o.o. Legnica 126 157
25 Nano High Technology Sp. z o.o. Legnica 114 295
26 Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. Legnica 101 9802
27 Budromos J.T. Bieńkowscy sp.j. Legnica 95 11530
28 Skarabeusz – Sp. z o.o. Legnica 87 79
29 Elnet Serwis Sp. z o.o. Legnica 86 1339
30 Bmgm Sp. z o.o. Legnica 78 766
31 Energia Invest Sp. z o.o. Legnica 77 895
32 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Legnica 75 37991
33 Steam Sp. z o.o. Legnica 67 12270
34 Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz Legnica 67 1768
35 Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Legnica 64 5824
36 Eukana A.Aluk-Rowiński, P. Matijczak sp.j. Legnica 60 7680
37 Amitaba Sp. z o.o. Legnica 56 45
38 MK Engineering Sp. z o.o. Legnica 55 922
39 Centrum Medyczne w Legnicy Sp. z o.o. Legnica 51 5818
40 Pracownicza Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna w Legnicy Legnica 49 1347
41 Korporacja Przemysłowa Polska Sp. z o.o. Legnica 46 2493
42 Turbotrans Sp. z o.o. Legnica 46 64
43 Interferie S.A. Legnica 45 135375
44 Sariv Sp. z o.o. Legnica 45 7534
45 Investbud Usługi Budowlane Sp. z o.o. Legnica 44 693
46 Sanha Polska Sp. z o.o. Legnica 44 52453
47 Europejskie Centra Handlowe Sp. z o.o. Legnica 44 55832
48 Przystań Młodzieżowa Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa Legnica 43 2875
49 Mitek Industries Polska Sp. z o.o. Legnica 40 31699
50 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Sp. z o.o. Legnica 39 277
51 Piast Business Service Sp. z o.o. Legnica 37 5309
52 Bfm-Bth Sp. z o.o. Legnica 34 17889
53 Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp. z o.o. Legnica 34 2898
54 Eckert Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o. Legnica 33 17318
55 Wezi – TEC Sp. z o.o. Legnica 33 139748
56 Dorfner Minerals Polska Sp. z o.o. Legnica 30 16498
57 PHU Edmel Melnyk i S-Ka sp.j. Legnica 29 1998
58 Agencja Rozwoju Społecznego Ars Sp. z o.o. Legnica 29 2496
59 Zrb1 Sp. z o.o. Legnica 25 831
60 Romex Sp. z o.o. Legnica 24 369
61 Gk Sprinkler Polska Sp. z o.o. Legnica 24 20985
62 Dcu Sp. z o.o. Legnica 24 753
63 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Piekary Legnica 22 2083
64 Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa S J Mały Rekin Sp. z o.o. Legnica 20 1046
65 Ema-Hydro Sp. z o.o. Legnica 20 96
66 Bavaria-Trans Sp. z o.o. Legnica 20 1168
67 Chemobit Sp. z o.o. Legnica 19 1362
68 OSADKOWSKI – CEBULSKI Sp. z o.o. Legnica 15 128842
69 Legmod S.J. Zakłady Modelarsko – Odlewnicze Legnica 15 10450
70 Gall-Icm, M. i I. Majcher, sp.j. Legnica 15 56854
71 Cerso Sp. z o.o. Legnica 15 523
72 Nieruchomości Sp. z o.o. Legnica 12 768
73 Hotel Nowodworski Sp. z o.o. Legnica 11 2548
74 Piast Group Sp. z o.o. Legnica 10 7018


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.