Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Kołobrzegu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 45 firm z siedzibą w Kołobrzegu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Kołobrzegu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Pro-Dent Sp. z o.o. 2063 778
2 SGB Sp. z o.o. S.K. 892 2181
3 Hometrust Sp. z o.o. 526 1303
4 I & K Sp. z o.o. 419 1707
5 Tds Zastępstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. S.K. 401 205943
6 Spółdzielnia Mieszkaniowa Podczele-10 300 369
7 KM Kołobrzeg Sp. z o.o. 277 10333
8 Balticon Sp. z o.o. 183 721
9 Medikur Centrum Sp. z o.o. 182 993
10 I & K Sp. z o.o. S.K. 166 3273
11 Gt Corp Sp. z o.o. 157 8521
12 Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o. 127 5440
13 Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 116 40068
14 Luberon Sp. z o.o. 112 3695
15 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Baupol Sp. z o.o. 94 4124
16 Top Wina Świata Sp. z o.o. S.K. 93 1518
17 Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna Sp. z o.o. Jastrząb sp.k. 72 1670
18 Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu 69 3763
19 Doris Spa Bogdan Igliński Dorota Iglińska – sp.j. 69 27672
20 S4h Sp. z o.o. 68 3051
21 Amberline Sp. z o.o. 63 19112
22 Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna Sp. z o.o. 61 395
23 Styga Sp. z o.o. 59 2849
24 All Good S.A. 54 6779
25 Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. sp.k. 53 9594
26 Media Technik Sp. z o.o. S.K. 53 1961
27 Tajaks Sp. z o.o. 52 611
28 Kta. Pl Hrankowska i Kanas sp.j. 51 1742
29 Tam-Poland Sp. z o.o. 49 297
30 Formuła Sto Sp. z o.o. 48 4464
31 Polgrek Sp. z o.o. 48 2221
32 Keran Sp. z o.o. 40 32255
33 Baltices Sp. z o.o. 35 2365
34 Svedpol – Nieruchomości Sp. z o.o. 31 6550
35 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom 31 952
36 Grupa Jabłoński Sp. z o.o. 31 159
37 Andrzejczuk Sp. z o.o. 27 6166
38 HNS 16 Sp. z o.o. 26 8918
39 Piana Sp. z o.o. 21 3526
40 Idea Spa Travel Sp. z o.o. 17 49670
41 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Kołobrzegu 17 674
42 Star Development Sp. z o.o. 17 2243
43 Kartonik Sp. z o.o. 13 2043
44 Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 11 44616
45 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego 10 816


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.