Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Elblągu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 46 firm z siedzibą w Elblągu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Elblągu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Grupa Inwestycyjna Zamel Sp. z o.o. 3888 30172
2 Zakład Produkcyjno Usługowy Rotor Sp. z o.o. 758 3918
3 INTERLECH J. Lech i S-Ka S.J. 557 2625
4 Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych Inwestmel Sp. z o.o. 323 1058
5 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PRZEMYSŁÓWKA 03 Klecha Antoni 170 22309
6 Ekochem Sp. z o.o. 148 6325
7 PPHU Warszmet Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Spółka Komandytowa 141 451
8 Elstar Engineering Sp. z o.o. 136 18230
9 Rasp Sp. z o.o. 126 130
10 Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. 117 34047
11 Schmid Polska Sp. z o.o. 105 8862
12 Firma Handlowa Rudnicki Sp. z o.o. S.K. 89 3080
13 Pressta Eisele Polska Sp. z o.o. 79 19607
14 HANYANG ZAS Sp. z o.o. 78 18940
15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tramad-Elbląg Sp. z o.o. 68 36124
16 Mr Diagnostic Sp. z o.o. 65 4892
17 Elzam – Zamech Sp. z o.o. Zakład Mechaniczny 63 17905
18 Elbląskie Centrum Mięsne El-Hurt Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień sp.j. 62 4992
19 Serwis Turbin Włodzimierz S.Leszczyński sp.j. 54 42014
20 Drukarnia Opegiek Sp. z o.o. 53 3670
21 Hurtownia Rolno – Spożywcza Witamina Joanna i Adam Bednarczuk sp.j. 82-300 Elbląg Ul. Grunwaldzka 2 53 4009
22 Kromet Sp. z o.o. 51 30161
23 Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe Elzambud Sp. z o.o. 45 10923
24 PPHU Protekt Sp. z o.o. 44 1353
25 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kompakt Sp. z o.o. 42 5161
26 Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy GIEŁDA ELBLĄSKA S.A. 39 10976
27 Workitout Sp. z o.o. 37 372
28 Grupa Adia Sp. z o.o. 36 508
29 Przedsiębiorstwo Produkcji Łożysk Ślizgowych Andrzej Szumko sp.j. 34 24588
30 BIG Zakład Pracy Chronionej Marian Groblewski S.K. 32 22485
31 Bth Elstar Sp. z o.o. 25 14284
32 Apteki Centrum sp.j., A.Budziak, B.Ficek 25 18930
33 Uniwex Kotły Bio Sp. z o.o. 23 1939
34 Energo Zet Sp. z o.o. 20 8503
35 Magnus Sp. z o.o. w Restrukturyzacji 20 115
36 Reproskan Sp. z o.o. 19 2148
37 Ju Pi Sp. z o.o. 18 630
38 PH VABANK Sp. z o.o. 18 4066
39 Glenport Sp. z o.o. 17 27584
40 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. 17 27476
41 HYDROPRESS Wojciech Górzny 17 49822
42 Drozd Sp. z o.o. 15 705
43 Agencja Handlowa Vabank Z.Janowski i J.Śliwiński sp.j. 14 8015
44 Partner Serwis Sp. z o.o. 13 54629
45 Adar Sp. z o.o. 12 9559
46 Wolność Sp. z o.o. 11 5929


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.