Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Chełmie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 42 firmy z siedzibą w Chełmie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Chełmie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Budomel Sp. z o.o. 3786 9063
2 Zespół Młynów w Chełmie Sp. z o.o. 2842 2631
3 Rt Projekt Sp. z o.o. 2832 1027
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. z o.o. 599 1139
5 Tessa Sp. z o.o. 459 696
6 Petro-Bud Sp. z o.o. 355 463
7 Leadpol Sp. z o.o. 314 1511
8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 169 34398
9 Logeast Sp. z o.o. 161 2130
10 Tmw Sp. z o.o. 131 664
11 Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie 113 50935
12 Zdrowie Sp. z o.o. 103 383
13 Scan – Spec Sp. z o.o. 93 954
14 Perfekt Sp. z o.o. 91 6207
15 Llt Sp. z o.o. 86 1018
16 LEVEL Sp. z o.o. 84 6938
17 Hexa Trade Sp. z o.o. 82 65
18 Przedsiębiorstwo Instalacji Ciepłowniczych Term-Ic Sp. z o.o. 80 570
19 Bon Ton Radio Sp. z o.o. 69 436
20 Agencja Opieki Pomoc Sp. z o.o. 61 2307
21 As Sp. z o.o. 47 6446
22 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego 45 974
23 Beta Prim Sp. z o.o. 42 7926
24 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Med Sp. z o.o. 41 662
25 Demos Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie 37 5109
26 Med-Cem Zakład Profilaktyczno-Leczniczy Sp. z o.o. 34 246
27 Kadal Sp. z o.o. Sp.K. 34 976
28 Pol-Cel Sp. z o.o. 33 783
29 Przedsiębiorstwo Handlowe Dom-Lux J.J. Suchowierscy sp.j. 31 10407
30 Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 26 7640
31 Eskulap Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie 25 1474
32 Interbug Sp. z o.o. 23 9278
33 Martex Wschód Sp. z o.o. 21 3108
34 Austria Juice Poland Sp. z o.o. 17 217535
35 Pks Chełm-Serwis Sp. z o.o. 13 324
36 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Unicem Sp. z o.o. 13 14247
37 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Albatros M.Wilkosz i M.Czyż sp.j. 12 7806
38 Przedsiębiorstwo Handlowe Agro-Ters Edward Solak i Stanisław Solak sp.j. 12 88204
39 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie 11 4370
40 MELIX Sp. z o.o. P W 11 2196
41 Prof-Med Sp. z o.o. 10 748
42 BPMBUD Sp. z o.o. 10 1267


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.