Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja nawozów i związków azotowych

Spośród 11 przedsiębiorstw branży produkcja nawozów i związków azotowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 7 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Greenland Technologia EM Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. i  Kompostpal S.J.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziewięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 11 takich przedsiębiorstw w branży produkcja nawozów i związków azotowych (PKD_2007 o numerach do  2015 do 2015Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 11 przedsiębiorstw branży produkcja nawozów i związków azotowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 7 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Greenland Technologia EM Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. i  Kompostpal S.J.

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja nawozów i związków azotowych według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Greenland Technologia EM Sp. z o.o. Trzcianki 4218 12329 192
2 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy 2E+06 6446436 173
3 Kompostpal S.J. Kościan 18041 38644 114
4 Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. Tarnobrzeg 81765 144220 76
5 Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. Osiek 38207 65909 73
6 LUVENA S.A. Luboń 83059 131675 59
7 KIK Krajewscy S. J. Leśniakowizna 4167 5412 30
Pozostałe firmy branży produkcja produkcja nawozów i związków azotowych
8 Planta Sp. z o.o. Tarnów 7445 7427 0
9 Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Chorzów 62969 61883 -2
10 FOSFAN S.A. Szczecin 33033 26523 -20
11 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Police 2E+06 1583742 -28

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.