AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna Firma

Fundacja Promocji Faktów Medycznych w Skrócie Faktymedyczne.Pl to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

Fundacja Promocji Faktów Medycznych w Skrócie Faktymedyczne.Pl w Wiśle została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 10295,6 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 438,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Cele statutowe Fundacji Promocji Faktów Medycznych – FaktyMedyczne.pl

 1. Popularyzacja wyników badań naukowych prowadzonych w dziedzinach chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii naczyniowej, diabetologii i neurologii poprzez promocję wyników badań naukowych i medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine).
 2. Poprawa jakości leczenia chorób związanych z schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo-naczyniowych.
 3. Doskonalenie procesów kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek.
 4. Tworzenie kanałów wymiany informacji pomiędzy środowiskiem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej a lekarzami specjalistami.
 5. Wzrost świadomości istnienia problemu incydentów niedokrwiennych (zawał serca, udar mózgu), niewydolności serca oraz chorób metabolicznych (cukrzyca) wśród środowisk medycznych i społeczeństwa.
 6. Wspieranie prawidłowych relacji o podstawach etycznych pomiędzy przedstawicielami firm farmaceutycznych a środowiskiem medycznym.
 7. Ochrona i promocja zdrowia. Popularyzacja idei zdrowego życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wszelkie aktywności ukierunkowane na działania edukacyjne związane z problematyką, schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo naczyniowych.
 2. Inicjowanie i wspieranie ogólnopolskich i lokalnych spotkań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym dla środowisk medycznych i społeczeństwa.
 3. Organizację i współorganizację Kongresów i Konferencji, w tym organizacja programów szkoleniowych dla lekarzy specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarek.
 4. Budowę grona współpracujących z sobą i na rzecz celów fundacji autorytetów w dziedzinie związanej z wyżej przedstawionymi problemami medycznymi.
 5. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami fundacji.
 6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych związanych z schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo naczyniowych.
 7. Finansowanie operacji, zabiegów, terapii, rehabilitacji, badań, konsultacji specjalistycznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce i poza granicami kraju.
 8. Organizowanie doraźnej pomocy dla osób chorych.
 9. Działalność wydawniczą w zakresie literatury fachowej, materiałów informacyjnych przy użyciu dowolnych środków przekazu.
 10. Prowadzenie serwisów internetowych o tematyce zdrowotnej, w tym platformy informacji i edukacji online faktymedycze.pl.
 11. Finansowanie i organizację uczestnictwa osób współpracujących z fundacją w sympozjach, kongresach.
 12. Podejmowanie wszelkich działań o charakterze lobbingowym i opiniotwórczym.
 13. Organizowanie, współorganizowanie i finansowanie akcji społecznych.
 14. Działania kierowane do pacjentów obejmujące profilaktyczne, bezpłatne badania diagnostyczne i bezpłatne konsultacje ww. badań oceniające konieczność konsultacji specjalistycznej.
 15. Działalność charytatywną.

Jej partnerami są AstraZenec, Sanofi i Pfizer.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://faktymedyczne.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #prestiżowytytuł  #modernbusinessclub #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.