Wyróżnieni

FORBUILD S.A. to Efektywna Firma, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2022

FORBUILD S.A. w Końskich została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 106 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019-2020 r. osiągnął poziom 7,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 6,8 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 2597. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

Wielcy Modernizatorzy 2022

Początki firmy sięgają roku 1998. W roku 2015 nastąpiła zmiana nazwy na FORBUILD. Obecnie firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim i zatrudnia 150 pracowników.

Zaopatruje budownictwo w materiały, produkty oraz sprzęt budowlany najwyższej jakości. Dostarcz produkty o wysokim zaawansowaniu technologicznym, stosowane w budowie skomplikowanych obiektów inżynieryjnych.

Działalność firmy obejmuje cztery główne obszary: produkcję, sprzedaż, dzierżawę sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktów i oferowanych technologii. Produkcja własna stanowi 36 proc. w strukturze sprzedaży spółki i jej udział nadal rośnie.

Do kluczowych produktów FORBUILD zaliczają się: system zbrojenia odginanego BINDAX, system zbrojenia skręcanego FORTEC, termoizolacyjne łączniki balkonowe, akcesoria szalunkowe oraz produkty i sprzęt do budowy mostów. Szczególne miejsce w palecie produktów zajmują systemy uszczelniające.

Zdjęcie ze strony https://www.forbuild.eu

Firma zajmuje się dzierżawą sprzętu, wśród którego dominuje autorski, system zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX, przeznaczony do wykonywania tymczasowych zabezpieczeń chroniących ludzi przed upadkiem z wysokości.

Wprowadzenie na rynek budowlany zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań technologicznych, spowodowało potrzebę utworzenia profesjonalnych ekip montażowych. Obecnie nasze firmy świadczą usługi z zakresu montażu systemów uszczelniających na największych budowach w całym kraju. Wykonywane uszczelnienia konstrukcji żelbetowych obejmują hydroizolacje fundamentów, ciężkie izolacje przeciwwodne z mat bentonitowych, iniekcje punktowe i liniowe w celu likwidacji przecieków, uszczelnianie przerw roboczych i dylatacyjnych.

Firma prowadzi działalność handlową w 5 oddziałach: Północno – Zachodnim, Północnym, Centralno – Wschodnim, Południowym i Południowo – Zachodnim. Poza magazynem głównym w Końskich, posiadamy biura i magazyny regionalne w Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu i Poznaniu.

Celem firmy jest wysoka jakość oferowanych produktów i usług, potwierdzona badaniami, atestami oraz aprobatami technicznymi. Od lat wdraża nowe pomysły i rozwiązania, czego świadectwem są własne produkty z zastrzeżonymi wzorami użytkowymi i przemysłowymi.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.forbuild.eu

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski