F.B.I. TASBUD S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2018

F.B.I. TASBUD S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

F.B.I. TASBUD S.A. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 104,3 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa F.B.I. TASBUD S.A. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 14 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Historia F.B.I. TASBUD rozpoczyna się w 1985 roku, kiedy to Prezes – Bogdan Seweryn Czapczuk rozpoczął działalność inwestycyjno-budowlaną na terenie Mazowsza. Po kilkunastu latach, za sprawą rosnącej liczby Inwestorów i ich wymagań, firma przeszła przekształcenie i otrzymała nową nazwę: F.B.I. TASBUD Czapczuk Teresa – nastąpiło to w 1994 roku. Przez cały ten czas przedsiębiorstwo prężnie rozwijało się i realizowało coraz bardziej skomplikowane projekty budowlane. Następne dwie dekady okazały się równie owocne. F.B.I. TASBUD stale wychodziło naprzeciw oczekiwaniom Klienta i co najważniejsze wykonywało usługi na najwyższym poziomie. Dzięki temu w 2014 roku przystąpiono do kolejnego przekształcenia firmy – tym razem w spółkę akcyjną, uznając ją za najlepszą i najodpowiedniejszą formę zarządzania tak wyspecjalizowanym i profesjonalnym podmiotem. Proces przekształcenia zakończony został w 2015 roku i od tego momentu firma nosi nazwę F.B.I. TASBUD S.A.

Dziś głównym profilem działalności F.B.I. TASBUD S.A. jest generalne wykonawstwo inwestycji kubaturowych na terenie Polski. Wieloletnie doświadczenie, doskonałe zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra umożliwiają osiągnięcie wspólnego sukcesu, czego dowodem jest realizacja inwestycji kubaturowych z wielu sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego. Firma znana jest również na rynkach wschodnich, azjatyckim i afrykańskim, które to z racji swego potencjału stanowią istotny element strategii biznesowej F.B.I. TASBUD S.A., ukierunkowanej na dywersyfikację kierunków sprzedaży. Przedsiębiorstwo sukcesywnie rozbudowuje w swej strukturze segment budownictwa eksportowego, którego główne ogniwo stanowią doskonali polscy specjaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w handlu zagranicznym, oparte również o znajomość lokalnych uwarunkowań. ób utrzymanie polityki jakości na najwyższym poziomie.

Głównym atutem firmy są jej pracownicy – niektórzy związani są z nią od początku jej istnienia, a więc od 30 lat. Kadra F.B.I TASBUD S.A. składa się z polskich ekspertów różnych specjalizacji. Ich doświadczenie, entuzjazm i pracowitość pozwalają na skuteczne i precyzyjne realizowanie zadań, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wobec często zmieniających się wymagań Inwestorów.

 

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://fbitasbud.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.