Efektywna FirmaGepardy BiznesuPolskie Brylanty

Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie gepardzim skokiem stała się Potęgą Biznesu 2014

P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie w ciągu roku zwiększył wartość rynkową o 121 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014, a zarazem awansował do elitarnej grupy Potęg Biznesu 2014, bo jej wartość rynkowa wzrosła do 100,3 mln zł.

Miała przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 8,7 proc.,  zasłużyła więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.

P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów Potęga Biznesu 2014, Gepard Biznesu 2014 i Efektywna Firma 2014.

Wyniki finansowe P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 58 769 93 382
Amortyzacja w tys. zł 977 2 099
Zysk netto w tys. zł 4 529 8 964
Kapitał własny w tys. zł 12 528 21 492
Wartość księgowa w tys. zł 17 057 30 456
Efektywność w proc. 7,7 9,6
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 17,3
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 8,7
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 3076
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 69656
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 21321
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 90977
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 45489
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 158663
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 42029
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 200692
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 100346
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 121

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  P.H. Elmat Sp. z o.o. w Rzeszowie